จิตอาสาฯ พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ปีที่ 2 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 10 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 135 ครั้ง

          (10 ต.ค.62) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมพัฒนาทำความสะอาดแม่น้ำเจ้าพระยาในกิจกรรม"พายเรือเพื่อเจ้าพระยาเก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ" ปีที่ 2 พื้นที่กรุงเทพมหานคร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ถึงศูนย์การค้าไอคอนสยาม ระยะทาง 5 กิโลเมตร

         โดยในเวลา 07.30 น. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ ผู้บริหารเขตพระนคร ประชาชนจิตอาสา และคณะนักพายเรือ จำนวน 70 คน ร่วม พิธี ณ ลานเจ้าแม่สิงโต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จากนั้นจิตอาสาพระราชทานฯ ร่วมทำกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พายเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา

         ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมจิตอาสา "พายเรือเพื่อเจ้าพระยาเก็บขยะจาก ปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ" ปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-10 ต.ค.62 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนไทยเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองโดยกิจกรรมจะเป็นการพายเรือผ่านพื้นที่จังหวัดตามเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน 9 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร เริ่มต้นที่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ต่อเนื่องจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และสิ้นสุดที่จังหวัดสมุทรปราการ ตลอดโครงการมีประชาชนจิตอาสา และอาสาสมัครประมาณ 1,000 คน ในการพายเรือคายัค เรือชนิดต่างๆ เก็บและแยกขยะบนฝั่งแม่น้ำจากนครสวรรค์ ถึงบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

————————— (อรรจน์ชญาณ์... สปส./ณภัทรา...นศ.ฝึกงาน รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ