กทม. เข้ม เพิ่มอัตราค่าปรับผู้ฝ่าฝืนขับรถบนทางเท้า มั่นใจลดปัญหาได้

เผยแพร่โดย : ศิวพงษ์ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 29 พฤศจิกายน 2561 | จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง

 

  
          (29 พ.ย. 61) เวลา 09.00 น. : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ครั้งที่ 8/2561 โดยมีนายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายรักษา สุทิน ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจทั้ง 50 เขต ร่วมประชุม ณ ห้องกรุงธน 3 อาคาร 2 สำนักเทศกิจ เขตธนบุรี

 

          รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยถึงการแก้ปัญหารถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าที่ดีที่สุดต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคน โดยการรณรงค์ให้รู้จักเห็นใจและเคารพในสิทธิของผู้อื่น สังเกตได้จากสถิติการจับกุมในระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา สามารถจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนได้เกือบหมื่นราย คิดเป็นค่าปรับประมาณ 4 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าไม่ว่ากรุงเทพมหานครจะเข้มงวดกวดขันขนาดไหน ก็ยังคงมีผู้ฝ่าฝืนให้เห็น โดยเฉพาะทางเท้าที่ไม่มีการตั้งจุดกวดขันจะมีผู้ฝ่าฝืนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จึงได้มีการประชุมหารือและมีมติตรงกันว่าควรจะปรับเปลี่ยนค่าปรับให้สูงขึ้น โดยแต่เดิมค่าปรับอยู่ในอัตรา 500 บาท ก็จะปรับให้สูงขึ้นเป็น 1,000 บาท ซึ่งอัตราค่าปรับที่สูงขึ้นบวกกับการเข้มงวดกวดขันของเจ้าหน้าที่เทศกิจอย่างจริงจัง เชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่กระทำความผิดเข็ดหลาบ และไม่กล้ากระทำความผิดซ้ำอีก นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้คิดแนวทางการแก้ปัญหาผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดขับขี่รถบนทางเท้า โดยการศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการนำภาพผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดจากกล้อง CCTV มาเปรียบเทียบปรับ โดยการส่งจดหมายปรับไปยังบ้านของผู้กระทำความผิด ซึ่งได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของสำนักเทศกิจไปศึกษากับทางตำรวจที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครสามารถปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใดและมีข้อจำกัดในด้านใดบ้าง เนื่องจากกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานครเป็นกล้องที่ใช้เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงเป็นหลัก ไม่ใช่กล้องที่ใช้จับผู้กระทำความผิดขับขี่รถบนทางเท้า ซึ่งหากหันกล้องไปจับผู้กระทำความผิดขับขี่รถบนทางเท้าก็จะทำให้จุดอับอื่นมีปัญหา เบื้องต้นได้มอบหมายให้สำนักการจราจรและขนส่งจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ที่กระทำความผิดขับขี่รถบนทางเท้าคู่ขนานกับการศึกษาความเป็นไปได้ของฝ่ายกฎหมายสำนักเทศกิจ ซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะมีการติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมโดยเฉพาะ ซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการป้องกันผู้ฝ่าฝืนได้

 


          รองผู้ว่าฯ กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตามการป้องกันที่ดีที่สุดคือการนำเจ้าหน้าที่ไปวางตามจุด เพื่อจับปรับตรงที่เกิดเหตุเป็นการปฏิบัติที่ดีที่สุด เนื่องจากเป็นการกระทำความผิดโดยซึ่งหน้า ทำให้ผู้กระทำความผิดปฏิเสธการกระทำความผิดได้ยาก แต่ด้วยกำลังของเจ้าหน้าที่เทศกิจที่มีจำนวนจำกัดทำให้ไม่สามารถจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังป้องปรามได้ในทุกจุดและทุกเวลา แต่ในจุดกวดขันที่ตั้งขึ้นทั้ง 233 จุดทั่วกรุงเทพฯ ต้องไม่มีผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิด ซึ่งหากจุดไหนมีเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำ แต่ยังมีผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดจะถือว่าสำนักงานเขตนั้นละเลย ก็ต้องมีการคาดโทษ โดยหลังจากนี้จะมีการสุ่มตรวจจุดกวดขัน โดยสำนักเทศกิจจะประสานกับสำนักงานเขต และตำรวจในพื้นที่ จัดทำแผนตรวจร่วมต่อไป
--------------(อิทธิพล...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ