เตรียมพร้อมหน่วยแพทย์ดูแลประชาชนร่วมชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 12 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 57 ครั้ง

           นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์ในการให้บริการและดูแลประชาชนที่จะมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ และสำนักอนามัย ได้ประสานความร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุข กรมแพทย์เหล่าทัพ โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน และมูลนิธิต่างๆ จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยให้ประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดเส้นทางและพื้นที่ใกล้เคียง โดยแบ่งหน่วยปฏิบัติการทางการแพทย์สำหรับให้บริการประชาชนออกเป็น 6 โซน ซึ่งมีโรงพยาบาลหลักประจำโซน ดังนี้ โซน 1 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล มีจุดบริการทางการแพทย์ 6 จุด ได้แก่ 1. วัดราชาธิวาส 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 3. วัดนรนาถสุนทริการาม 4. ธนาคารแห่งประเทศไทย 5. ศูนย์การเรียนรู้ฯ และ 6. วัดสามพระยาวรวิหาร โซน 2 โรงพยาบาลนพรัตนฯ มีจุดบริการทางการแพทย์ 8 จุด ได้แก่ 1. สวนสันติชัยปราการ 2. ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4. แฟลต ทบ. 5. ตรงข้ามประตูวิเศษชัยศรี 6. สนามหลวงฝั่ง ม.ธรรมศาสตร์ 7. สนามหลวงฝั่งศาลฎีกา และ 8. ลานจอดรถกองสลาก โซน 3 โรงพยาบาลกลาง มีจุดบริการทางการแพทย์ 3 จุด ได้แก่ 1. สวนนคราภิรมย์ 2. แยกท่าเตียน และ 3. หน้าวังสราญรมย์ โซน 4 โรงพยาบาลราชวิถี มีจุดบริการทางการแพทย์ 6 จุด ได้แก่ 1. ท้ายซอยจรัญสนิทวงศ์ 52 2. สนามฟุตซอล สน.บวรมงคล 3. วัดคฤหบดี 4. ลานใต้สะพานพระราม 8 5. สวนหลวงพระราม 8 และ 6. สวนริมน้ำท่าเรือพระปิ่นเกล้า โซน 5 โรงพยาบาลศิริราช มีจุดบริการทางการแพทย์ 6 จุด ได้แก่ 1. โรงพยาบาลศิริราช 2. วัดระฆัง 3. อนุบาลสุภัทรา 4. วังหลัง 5. สวนสุขภาพ และ 6. วัดอมรินทร์ และโซน 6 โรงพยาบาลตากสิน มีจุดบริการทางการแพทย์ 5 จุด ได้แก่ 1. วัดเครือวัลย์วรวิหาร 2. วัดกัลยาณมิตร 3. หอประชุม ทร. 4. ราชนาวิกสภา และ 6. วัดวงศมูลวิหาร รวมถึงมีการจัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าคอยให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ด้วย

           นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมท่าเรือสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 12 ท่า ประกอบด้วย 1. ท่าเรือวัดราชาธิวาส 2. ท่าเรือเทเวศร์ 3. ท่าสามพระยา 4. ท่าโคโค่ ข้างสวนสันติฯ 5. ท่าเรือสวนนคราภิรมย์ 6. ท่าเรือวัดกัลยาณมิตร 7. ท่าพรานนก 8. ท่ารถไฟ 9. ท่าเรือโดยสารพระปิ่นเกล้า 10. ท่าเรือสะพานพระราม 8 ฝั่งเหนือ 11. ท่าเรือวัดคฤหบดี และ 12. ท่าเรือวัดบวรมงคล

 

ติดตั้งจอ LED ให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชมบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
            อย่างไรก็ตามเพื่อให้ประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ตามจุดต่างๆ ที่จัดไว้ให้ กรุงเทพมหานครยังได้ติดตั้งจอ LED ไว้ให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดพระราชพิธี จำนวน 20 จุด รวม 28 จอ ดังนี้ 1. มทร.พระนคร 2. สวนสันติชัยปราการ 3. สนามหลวง จำนวน 4 จอ 4. ลานลานจอดรถกองสลาก 5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6. สวนนคราภิรมย์ จำนวน 2 จอ 7. ใต้สะพานพระราม 8 จำนวน 2 จอ 8. สวนหลวงพระราม 8 จำนวน 2 จอ 9. สถานีรถไฟธนบุรี 10. ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า 11. วัดระฆัง 12. วัดอมรินทราราม จำนวน 3 จุด 13. วัดกัลยาณมิตร 14. ทำเนียบรัฐบาล 15. กระทรวงศึกษาธิการ 16. วัดโสมนัส 17. โรงเรียนสตรีวิทยา 18. ลานคนเมือง 19. ป้อมมหากาฬ และ 20. โรงพยาบาลศิริราช


---------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ