ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน ย้ำหลัก DMHTT ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

เผยแพร่โดย : น.ส.สุนิตา ฉลาด (นักศึกษาฝึกงาน) | 7 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 88 ครั้ง

         

          (7 เม.ย.64) เวลา 13.30 น. นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้แก่กลุ่มเสี่ยงที่ทำงานสถานบริการในพื้นที่เขตวัฒนา พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย สำนักงานเขตวัฒนา ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ ณ ลานกีฬาแสงทิพย์ เขตวัฒนา

          รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การฉีดวัคซีนในวันนี้เป็นการควบคุมไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 กลุ่มก้อนใหม่ในสถานบริการย่านทองหล่อ คณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ได้เห็นชอบให้นำวัคซีนมาฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงที่ทำงานสถานบริการในพื้นที่เขตวัฒนา เขตคลองเตย และเขตบางแค รวมถึงบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว กรุงเทพมหานคร ได้เริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนเมื่อวานนี้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง โดยได้นัดประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ทำงานสถานบริการมารับวัคซีน ตั้งเป้าไว้จำนวน 300 คน มีผู้มารับบริการฉีดวัคซีน 225 คน ส่วนระหว่างวันที่ 7-9 เม.ย. 64 ตั้งเป้าไว้วันละ 600 คน แบ่งเป็นช่วงเช้า 300 คน ช่วงบ่าย 300 คน รวมทั้งสิ้น 1,800 คน ซึ่งขั้นตอนการฉีดวัคซีนจะเริ่มจากการลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน ต่อมาจะตรวจคัดกรอง ซักประวัติ จากนั้นจะฉีดวัคซีน หลังจากได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเจ้าหน้าที่จะให้นั่งพักสังเกตอาการเป็นเวลา 30 นาที หากไม่มีอาการใดๆ ก็ให้กลับบ้านได้ โดยผู้ที่รับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก จะต้องรับวัคซีนเข็มที่ 2 ภายใน 2-4 สัปดาห์ ซึ่งเจ้าหน้าที่กำหนดให้ผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในช่วงวันที่ 28 เม.ย.64 เป็นต้นไป ในภาพรวมการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคเท่านั้น หากได้รับเชื้อโควิด-19 เข้าไป บางรายอาจไม่แสดงอาการ แต่ยังสามารถที่จะแพร่เชื้อไปยังผู้ที่ใกล้ชิดได้ ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ขอให้ปฏิบัติตามหลัก DMHTT อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย Distancing การเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร Mask wearing การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา Hand washing ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ Testing สถานประกอบการให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจคัดกรองบุคคลต่าง ๆ ก่อนเข้าพื้นที่หรือจุดบริการ และ ThaiChana นำแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” มาใช้โดยให้ผู้เข้าพื้นที่สแกนก่อนเข้า-ออกทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

-----  (จิรัฐคม...สปส.รายงาน) -----

 

อัลบั้มภาพ