สำรวจพื้นที่เตรียมก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทวีวัฒนา

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 23 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง

          (23 ธ.ค.63) เวลา 10.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสภาพที่ดินที่ได้รับบริจาคเพื่อก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยในพื้นที่เขตทวีวัฒนา โดยมี นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตทวีวัฒนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ ซอยทวีวัฒนา 15/2 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา

          ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้รับมอบที่ดินบริจาคในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 2 แปลงติดกัน รวมพื้นที่ 2 ไร่ จากนายวรินทร์ เขียวสะอาด นายจักรกริศน์ เขียวสะอาด นางสาวนัทธ์หทัย อือนอก และนางสาวเบญจมา อือนอก ผู้ประสงค์ร่วมบริจาคที่ดินดังกล่าวให้กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.63 โดยกรุงเทพมหานครจะนำที่ดินไปใช้ในการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทวีวัฒนา ทั้งนี้ ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่แขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา รวมพื้นที่รับผิดชอบ 50 ตารางกิโลเมตร แต่เนื่องจากปัจจุบันสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดังกล่าว มีที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 21 หมู่ที่ 5 ถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งอยู่นอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งห่างไกลจากพื้นที่ปฏิบัติงานกว่า 5 กิโลเมตร ทำให้ประสบปัญหาอุปสรรคทั้งด้านการเดินทาง ปัญหาการจราจร และการปฏิบัติงานจากที่ทำการปัจจุบันเพื่อเข้าพื้นที่ปฏิบัติการ ดังนั้นหากมีสถานีดับเพลิงตั้งอยู่ในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ จะทำให้ความสะดวกและสามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ อย่างไรก็ตามการหาสถานที่ตั้งที่ทำการแห่งใหม่นั้น มีข้อจำกัดด้านงบประมาณในการจัดซื้อที่ดินซึ่งมีราคาแพง อีกทั้งจะต้องมีขนาดพื้นที่เหมาะสมสำหรับจอดรถดับเพลิงและรถกู้ภัยขนาดใหญ่ สำหรับการที่มีผู้บริจาคที่ดิน จำนวน 2 ไร่ ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา เพื่อให้กรุงเทพมหานครใช้ในการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยในครั้งนี้ จึงสอดคล้องกับนโยบาย “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที (NOW)” ของพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเป้าหมายที่จะก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกมุมเมืองทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุสาธารณภัย ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย

           รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่มเติม เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย ตามนโยบายเร่งด่วน “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที (NOW)” ของพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยการเพิ่มจำนวนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยให้ครอบคลุมทุกมุมเมือง สมดุลกับขนาดพื้นที่และชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะทำให้มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในกรณีที่เกิดอัคคีภัยหรือสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อให้การปฏิบัติงานดับเพลิงเป็นไปตามมาตรฐาน เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ทันท่วงที ลดการสูญเสีย สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนาและพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ