ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ฯ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 25 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 161 ครั้ง

          (25 ก.ค. 61) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิธ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รอบชิงชนะเลิศ พร้อมมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด โดยมีนายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา เเละการท่องเที่ยว ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา เเละการท่องเที่ยว คณะกรรมการตัดสิน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมชมการประกวด ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เขตพระนคร

          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา เเละการท่องเที่ยว ได้จัดการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร และเป็นการเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่าแก่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ได้รับความซาบซึ้งในบทเพลงพระราชนิพนธ์เพิ่มมากขึ้น โดยได้ดำเนินการจัดการประกวดฯ ตั้งแต่ปี 2545 ทั้งนี้กรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นว่าการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ฯ เป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่ง จึงขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อให้การจัดประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเเละยิ่งใหญ่สมพระเกียรติเป็นประจำทุกปี

          สำหรับการประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.เกตน์สิรี มีศิลป์ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ญ.มัณทิตา เดชปรียาวดี รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ญ.ธนอร อนุญญาภิสิทธิ์ รางวัลชมเชย ด.ญ.ไรวินทร์ อังกุรสวัสดิ์ และ ด.ญ.ปริณห์รัศมิ์ ฉิมท้วม ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.สรวีย์ ธนพูนหิรัญ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 น.ส.นฤทัย เรืองไพศาล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 น.ส.จารุจรรยาวัฒน์ บัวเเสง รางวัลชมเชย ด.ช.ชลธาร เซ็นเชาวนิช และนายพชรดนัย วังกะหาด ระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.ญาสุมินทร์ ฤทธิ์มนตรี รองชนะเลิศอันดับที่ 1 น.ส.ลวัศย์สร พลายสวาท รองชนะเลิศอันดับที่ 2 น.ส.พิชญา ยอดเเสง รางวัลชมเชย นายอภิวัฒน์ พรหมพินิจ และ นายรัฐพงศ์ ปิติชาญ

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า บทเพลงพระราชนิพนธ์ เป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่ายิ่ง ทั้งในด้านทำนองและคำร้อง เป็นบทกวีที่ให้ข้อคิด คติธรรม เเละเป็นสิ่งที่เเสดงออกถึงความงดงามของภาษา ทั้งนี้ในการเรียบเรียงเสียงประสาน รวมถึงลีลาของบทเพลงที่หลากหลายอารมณ์ ทำให้บทเพลงพระราชนิพนธ์เปี่ยมไปด้วยศิลปะชั้นสูง เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานโลก กรุงเทพมหานครขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคน สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลขอให้มุ่งมั่นฝึกซ้อมเพิ่มพูนประสบการณ์ และกลับมาร่วมประกวดอีกครั้งครั้ง


 (พัทธนันท์...สปส./ชลิตา นศ.ฝึกงาน รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ