เดินหน้าก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง เสริมโครงข่ายถนนแก้จุดตัดคอขวด

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 24 ธันวาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 212 ครั้ง

          (24 ธ.ค.61) เวลา 14.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง เขตคลองเตย ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงโครงข่ายถนนเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้คล่องตัวยิ่งขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา บริษัท สหการวิศวกร จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่

          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง เพื่อแก้ไขปัญหาจุดตัดบริเวณทางแยกและเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนรองรับการจราจรถนนวงแหวนรัชดาภิเษกและถนนสายหลักต่อเนื่องถนนพระราม 3 โดยดำเนินการก่อสร้างสะพานยกระดับ 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ความยาว 1,950 ม. ความกว้าง 17.40 ม. เริ่มจากบริเวณโรงเรียนนนทรีวิทยา ถนนพระรามที่ 3 เป็นการก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยก ณ ระนอง เชื่อมต่อกับทางยกระดับข้ามทางแยกถนนพระราม 4 ที่มีอยู่เดิม พร้อมทั้งก่อสร้างสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิง 2 ช่องจราจร ความยาว 550 ม. เพื่อทดแทนสะพานเดิมที่ต้องทุบทิ้ง และก่อสร้างสะพานเลี้ยวขวาจากถนนพระราม 3 ข้ามแยก ณ ระนอง ในแนวถนนรัชดาภิเษก – สุนทรโกษา 2 ช่องจราจร ทิศทางเดียว ความยาว 600 ม. เริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 ก.ย.61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 มี.ค. 64 ระยะเวลาดำเนินการ 900 วัน หรือประมาณ 3 ปี ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 0.34% ซึ่งสำนักการโยธาจะดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าวในพื้นที่เดิมโดยไม่มีการปิดการจราจร แต่ได้ปรับเปลี่ยนช่องจราจรเพื่อให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับขั้นตอนการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 7 พ.ย.61 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงโครงการก่อสร้างดังกล่าว รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางในระหว่างการก่อสร้าง นอกจากนี้ได้จัดทำแผนการจัดการจราจร กำหนดเส้นทางเลี่ยงการจราจร
          ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการโยธาและผู้รับจ้างหารือร่วมกันในการวางแผนการทำงานให้เป็นระบบเพื่อให้การก่อสร้างคืบหน้าอย่างต่อเนื่องตามแผนงานที่วางไว้ พร้อมทั้งประสานหน่วยงานสาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ รื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง ขณะนี้ผู้รับจ้างได้วางแนวแบริเออร์บริเวณถนนพระราม 3 พร้อมทั้งเคลื่อนย้ายเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์เข้าพื้นที่ก่อสร้างแล้ว เมื่อโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง แล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร เสริมโครงข่ายถนนให้มีความสมบูรณ์ เป็นการแก้ไขปัญหาถนนที่มีลักษณะคอขวด ลดจุดตัดการจราจรถนนรัชดาภิเษกและถนนสายหลักต่อเนื่องไปยังบริเวณโดยรอบเพื่อให้การจราจรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ