กทม. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 63 ส่งมอบความสุขให้เด็กย่านทุ่งครุ ฝั่งธนบุรี

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 11 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง

(11 ม.ค.63) เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 โดยมี คณะผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการเขตพร้อมคณะผู้บริหารเขตทุ่งครุ่ สมาชิกศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จิตอาสาในพื้นที่ ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน ร่วมงาน ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติทุ่งครุ เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “วันเด็กปลอดขยะ” เพื่อให้ เด็กกทม.รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นพลเมืองที่ดี ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และร่วมป้องกันไม่ให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดจัดกิจกรรมใน 4 พื้นที่หลัก ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) และศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติทุ่งครุ

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 ม.ค.63 ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนไทย ที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของสังคม และร่วมมือร่วมใจกันสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง สร้างสรรค์เยาวชนให้มีจิตที่เป็นผู้ให้ ด้วยแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละสิ่งที่ตนมีอยู่ เพื่อเผื่อแผ่ ให้กับส่วนรวม ด้วยการเป็นจิตอาสา เชื่อว่ากิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในวันนี้ จะทำให้เด็กและเยาวชน ได้รับความสนุกสนาน ควบคู่กับความรู้และประสบการณ์ ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติ จงตั้งใจขยันเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนตนเองให้เกิดทักษะและประสบการณ์ เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญมั่นคงต่อไป ภายใต้คำขวัญ "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"

 

------------- (สกณธ์/จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ