หารือแนวทางแก้ปัญหาและแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 12 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 149 ครั้ง

          (12 พ.ย.62) เวลา 13.00 น. นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมภาษีสัญจร ครั้งที่ 5 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการคลัง ผู้บริหารสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ผู้บริหารและฝ่ายรายได้กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย เขตสายไหม เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตลาดพร้าว เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง และเขตบางเขน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพุฒเชื้อแก้ว เขตสายไหม

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักการคลัง กำหนดจัดการประชุมภาษีสัญจรต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และหารือแนวทางแก้ปัญหาจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำหรับวันนี้เป็นการรับฟังปัญหา อุปสรรค และหารือแนวทางแก้ไขของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ซึ่งจากการรับฟังปัญหาในหลายกลุ่มเขต พบปัญหาคล้ายๆ กัน อาทิ บุคลากรไม่เพียงพอ วัสดุอุปกรณ์ไม่ทันสมัย เป็นต้น ทั้งนี้ ได้รวบรวมปัญหาทั้งหมด เพื่อหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา และเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้นำไปสู่แนวทางปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ดีต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้อดทน ทุ่มเทกำลังความสามารถ และเสียสละแรงกายในการปฏิบัติหน้าที่ ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับประเมินภาษีที่จะต้องจัดเก็บ เพื่อจัดหารายได้สำหรับนำมาพัฒนากรุงเทพมหานคร พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครต่อไป
------------------------------ (มุทิตา สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ