• ประชาสัมพันธ์การเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 49

กำชับเขตเร่งแก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 17 ธันวาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง

          (17 ธ.ค. 61) นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ มีเพียร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

          ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในที่ประชุมว่า ขอให้ผู้อำนวยการเขตติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ปัญหาใดเขตสามารถแก้ไขได้เองขอให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะ ในส่วนของปัญหาอื่นๆ หากเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดทั้งในส่วนที่เป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานต่างสังกัดให้เร่งประสานเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด โดยในเบื้องต้นให้เขตเร่งประสานงานและแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี สำหรับปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ ให้แต่ละเขตรายงานหัวหน้ากลุ่มเขต เพื่อนำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยผู้บริหารกรุงเทพมหานครจะนำไปหารือกับผู้บริหารของหน่วยนั้นๆ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนต่อไป นอกจากนี้ขอให้แต่ละเขตสำรวจพื้นที่สาธารณะ พื้นที่รกร้างว่างเปล่า และดำเนินปรับปรุงแก้ไข ตามโครงการเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปร่ง ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
          นายวัลลภ กล่าวด้วยว่า สำหรับนโยบายการจัดระเบียบทางเท้าของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ขอเน้นย้ำทุกเขตว่า หากบริเวณใดที่ได้ดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าแล้ว ขอให้ผู้อำนวยการเขตกำชับฝ่ายเทศกิจให้รักษาสภาพพื้นที่ที่ได้จัดระเบียบแล้วอย่าให้มีผู้ค้าบนทางเท้าอีก โดยให้ทำความเข้าใจกับผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้องให้คำนึงถึงสิทธิการใช้ทางเท้า ทางสาธารณะของประชาชนทั่วไปด้วย สำหรับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ขอให้ผู้อำนวยการเขต กำชับฝ่ายพัฒนาชุมชนลงพื้นที่และทำงานใกล้ชิดกับชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมให้แก่ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้เสริมในครัวเรือน อันเป็นการสลดภาวะซึมเศร้า และเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้สูงอายุทางหนึ่งด้วย
----------------------------------

อัลบั้มภาพ