เชื่อม 3 สวนรวมเป็นอุทยานสวนจตุจักร พร้อมรับฟังความคิดเห็นกรณีปิดถนนกำแพงเพชร 3

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 15 มกราคม 2562 | จำนวนเข้าชม 255 ครั้ง

          (15 ม.ค.62) เวลา 15.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงทางเชื่อมสวนสาธารณะ 3 แห่ง ได้แก่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนวชิรเบญจทัศ และสวนจตุจักร ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวกระจายครอบคลุมทั่วมุมเมือง ประชาชนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

           กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการปรับปรุงทางเชื่อมสวนสาธารณะ 3 แห่ง ได้แก่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พื้นที่ 196 ไร่ สวนวชิรเบญจทัศ พื้นที่ 375 ไร่ และสวนจตุจักร พื้นที่ 155 ไร่ เมื่อรวมสวนสาธารณะทั้ง 3 แห่งเข้าด้วยกันเป็นอุทยานสวนจตุจักร จะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่มีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 727 ไร่ การดำเนินงานประกอบด้วย การปรับปรุงทางเชื่อมจุดที่ 1 บริเวณสวนวชิรเบญจทัศกับสวนจตุจักร ซึ่งเป็นทางเข้าหลักของโครงการ โดยปรับปรุงลานทางเดินเชื่อม 2 สวน ด้วยวิธีการยกระดับผิวจราจรถนนกำแพงเพชร 3 ให้เสมอทางเท้าทั้ง 2 ฝั่ง ส่วนการปรับปรุงทางเชื่อมจุดที่ 2 บริเวณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กับสวนจตุจักร โดยปรับปรุงลานทางเดินเชื่อม 2 สวน ด้วยวิธีการยกระดับผิวจราจร ให้เสมอทางเท้าทั้ง 2 ฝั่ง เช่นเดียวกับลานทางเชื่อมสวนบริเวณสวนวชิรเบญจทัศกับสวนจตุจักร และการปรับปรุงทางเชื่อมจุดที่ 3 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กับสวนวชิรเบญจทัศ โดยการปรับปรุงสะพานข้ามคูน้ำเดิมให้มีความมั่นคงและแข็งแรง พร้อมทั้งออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเชิงสะพานทั้ง 2 ฝั่งให้มีความสวยงามและร่มรื่น ขณะนี้โครงการปรับปรุงทางเชื่อมสวนสาธารณะ 3 แห่ง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปรับปรุงทางเดิน-วิ่งภายในสวนวชิรเบญจทัศ ความยาว 5,100 ม. เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาเดิน-วิ่ง ออกกำลังกาย ส่วนภายในสวนจตุจักรได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดเสียหาย ความยาว 1,500 ม. ขณะนี้ได้ดำเนินแล้วเสร็จทั้ง 2 แห่งเช่นกัน ซึ่งสวนสาธารณะทั้ง 3 แห่ง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันออกไป สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จะเป็นสวนพฤกษศาสตร์ เป็นแหล่งรวมพันธุ์ไม้หรือพืชที่มีสรรพคุณด้านสมุนไพร สวนวชิรเบญจทัศ จะเป็นสวนครอบครัว ประชาชนเข้ามาใช้ออกกำลังหรือทำกิจกรรมร่วมกัน และสวนจตุจักร จะเป็นสวนวรรณคดี เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ในวรรณคดีหรือต้นไม้หายาก

           นอกจากนี้สำนักสิ่งแวดล้อมได้จัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าว ประชาชนที่มาใช้บริการสวนสาธารณะในการพักผ่อน ออกกำลังกาย และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการปิดการจราจรบริเวณถนนกำแพงเพชร 3 ตั้งแต่ด้านถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณทางเข้าตลาดจตุจักรกรีนเดิม รวมระยะทาง 1,200 ม. เพื่อให้ถนนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานสวนจตุจักร รวมถึงเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะ โดยจะติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมคิวอาร์โค้ด (QR Code) ในพื้นที่สวนสาธารณะทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สวนจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนวชิรเบญจทัศ ตลอดจนบริเวณถนนกำแพงเพชร 3 เพื่อให้ประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นตอบแบบสอบถามออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26 ม.ค.-9 ก.พ.62 ทั้งนี้เมื่อโครงการปรับปรุงทางเชื่อมสวนสาธารณะ 3 แห่ง ได้แก่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนวชิรเบญจทัศ และสวนจตุจักรแล้วเสร็จ จะเป็นการเชื่อมสวนสาธารณะทั้ง 3 แห่ง เข้าด้วยกันเป็นอุทยานสวนจตุจักร ในรูปแบบสวนสาธารณะระดับมหานคร อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงและใช้พื้นที่สวนสาธารณะที่เชื่อมต่อถึงกัน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย ท่องเที่ยว ถ่ายรูป และทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวในวันหยุด รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ทางธรรมชาติสำหรับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์


----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ