ยกซากรถต่อเนื่องพื้นที่เขตคลองเตย เร่งจัดซื้อรถยก รถลาก และที่จัดเก็บซากรถ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 24 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 66 ครั้ง

          (24 ธ.ค. 63) เวลา 13.00 น. : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการยกซากรถ ในพื้นที่เขตคลองเตย เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน โดยมี นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ผู้บริหารสำนักเทศกิจ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตย กองโรงงานช่างกล สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการ ณ บริเวณซอยซีทราน (ถ.พระรามที่ 3 ซอย 81) ข้างสวนสมเด็จย่า เขตคลองเตย

         กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทศกิจ ได้ดำเนินโครงการ 100 วัน กำจัดซากรถ ลดปัญหาจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยให้สำนักงานเขตสำรวจและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย (พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ มาตรา 18 ปรับไม่เกิน 5,000 บาท) ซึ่งในพื้นที่เขตคลองเตยได้สำรวจพบซากรถ จำนวน 8 คัน เคลื่อนย้ายแล้ว จำนวน 4 คัน อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย (ติดประกาศ) จำนวน 3 คัน จึงเหลือซากรถที่ต้องเคลื่อนย้ายในพื้นที่เขตคลองเตย ทั้งสิ้น จำนวน 1 คัน อยู่บริเวณซอยซีทราน (ถ.พระรามที่ 3 ซอย 81) ข้างสวนสมเด็จย่า เขตคลองเตย โดยฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตคลองเตย จึงได้ร่วมกับสำนักเทศกิจ กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง และสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ เคลื่อนย้ายซากรถยนต์จำนวน 1 คันดังกล่าว โดยจะเคลื่อนย้ายไปเก็บบริเวณที่สำนักงานเขตคลองเตยจัดเตรียมไว้เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ตามกฎหมายได้ระบุให้มีการสืบหาเจ้าของซากยานยนต์ก่อน โดยจะทำการติดประกาศ 15 วัน หากไม่พบเจ้าของ กรุงเทพมหานครจะนำไปจัดเก็บรักษาไว้ในที่ที่สำนักงานเขตจัดไว้ ถ้ามีเจ้าของมาติดต่อจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับ หากไม่มีเจ้าของมาติดต่อจะจัดเก็บซากรถยนต์ไว้ประมาณ 6 เดือน และเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตในการขายทอดตลาดซากรถยนต์ดังกล่าวต่อไป

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากการสำรวจซากรถทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบซากรถจำนวน 819 คัน ดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้ว จำนวน 721 คัน กรุงเทพมหานครดำเนินการเคลื่อนย้าย จำนวน 60 คัน เจ้าของเคลื่อนย้ายเอง จำนวน 661 คัน คงเหลือซากรถทั้งสิ้น จำนวน 98 คัน ในอนาคตหากมีรถยก รถลาก อุปกรณ์ต่างๆ และจัดให้มีสถานที่ในการจัดเก็บซากรถเพิ่มเติม จะทำให้การย้ายซากรถทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักเทศกิจขอจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อรถยก รถลาก พร้อมอุปกรณ์ไว้ประจำแต่ละกลุ่มเขตให้ครบทั้ง 6 กลุ่มเขต ส่วนสถานที่จัดเก็บซากรถซึ่งแต่ละเขตส่วนใหญ่ไม่มีสถานที่จัดเก็บซากรถที่เคลื่อนย้ายมา เบื้องต้นจะใช้พื้นที่ของสำนักสิ่งแวดล้อมที่อยู่เขตหนองแขมเป็นสถานที่จัดเก็บซากรถส่วนกลาง โดยขณะนี้สำนักเทศกิจได้ทำเรื่องขอจัดสรรงบประมาณดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

             ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนไม่จอดรถหรือตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองด้วยการแจ้งเบาะแสการจอดทิ้งซากรถยนต์ได้ที่ฝ่ายเทศกิจทุกสำนักงานเขต หากเบาะแสดังกล่าวนำไปสู่การจับปรับ ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 18 ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งวางหรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะ โดยบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

--------- (สกณธ์...สปส.รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ