เตรียมเปิดจุดทำการค้า 23 จุดทั่วกรุง บนพื้นฐานไม่กระทบต่อการสัญจรทางเท้า เล็งออกระเบียบผู้ค้าถนนข้าวสารรูปแบบ event

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 12 ตุลาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง

 

(12 ต.ค.63) ณ ห้องประชุมกรุงธน 3 สำนักเทศกิจ : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2563 ว่า ในที่ประชุมมีการพิจารณาจุดผ่อนผันที่เหลือ จำนวน 171 จุด ในพื้นที่ 18 เขต ว่าจุดใดที่เข้าเกณฑ์หรือไม่ขัดต่อประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับใหม่) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 หรือจุดใดขัดต่อประกาศฉบับใหม่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงมอบหมายให้กรุงเทพมหานครพิจารณาจุดผ่อนผัน ว่าจุดใดสามารถดำเนินการตามประกาศ (ฉบับใหม่) ได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ค้าให้ได้ทำการค้าขายเป็นการชั่วคราว ซึ่งวันนี้สำนักงานเขตได้เสนอให้กำหนดพื้นที่ทำการค้า รวมจำนวน 23 จุด ให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา ประกอบด้วย สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 2 จุด สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 3 จุด สำนักงานเขตดุสิต จำนวน 8 จุด และสำนักงานเขตพระนคร จำนวน 10 จุด ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยจะเสนอให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลพิจารณาต่อไป สำหรับจุดทำการค้าดังกล่าวจะผ่อนผันผู้ค้ารายเดิมได้ขายต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังจากนั้นให้ยึดถือตามประกาศฯ ฉบับใหม่ต่อไป ทั้งนี้ จุดทำการค้าที่อนุญาตไป มีหลายจุดที่คุณสมบัติหรือลักษณะทางกายภาพอาจจะไม่ผ่านหลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับใหม่ แต่ในช่วง 6 เดือนแรกนี้ จะอนุโลมให้ก่อน หลังจากนั้นจะมีการพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง โดยหลังจากนี้จะนัดประชุมอย่างต่อเนื่องอาจจะเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อให้เขตที่เหลือทยอยนำจุดทำการค้ามาเสนอและพิจารณาต่อไป โดยมีเป้าหมายให้แล้วเสร็จทั้ง 171 จุด ภายในสิ้นปีนี้

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการเตรียมการค้าขายภายในถนนข้าวสารที่จะจัดในวันที่ 30-31 ต.ค.63 วันนี้ที่ประชุมมีการพิจารณาระเบียบและหลักเกณฑ์สำหรับผู้ค้าที่จะมาทำการค้าภายในถนนข้าวสารในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริม (event) เนื่องจากบริบทของถนนข้าวสารมีการเปลี่ยนแปลงไปในระดับหนึ่ง จากเดิมที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 90% แต่ปัจจุบันนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเข้ามาในประเทศได้ ดังนั้นจึงต้องจัดกิจกรรมเพื่อดึงนักท่องเที่ยวชาวไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยจะมีผู้ค้าเดิมส่วนหนึ่งและผู้ค้าเฉพาะกิจสำหรับงาน event โดยเฉพาะ อาจจะเป็นประเภทอาหาร หรือสินค้าต่างๆ เข้ามาเสริมโดยมอบหมายสำนักงานเขตพระนคร จัดทำแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมในแต่ละเดือน เพื่อกระตุ้นและดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยให้มาเที่ยวมากขึ้น นอกจากได้มอบหมายทุกสำนักงานเขตสำรวจพื้นที่ภายในเขต หากมีพื้นที่ใดที่มีศักยภาพ สามารถจัดเป็นพื้นที่ทำการค้าได้ และเป็นไปตามประกาศฉบับใหม่ ให้เสนอมายังสำนักเทศกิจเพื่อจะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการฯ พิจารณาเป็นจุดทำการค้าต่อไป แต่อย่างไรก็ตามต้องอยู่บนพื้นฐานของการใช้ทางเท้าสัญจรได้โดยสะดวก ต้องไม่กีดขวางหรือรบกวนประชาชนที่ใช้ทางเท้าในการสัญจร

สำหรับจุดทำการค้า จำนวน 23 จุด ที่สำนักงานเขตเสนอให้กำหนดพื้นที่ทำการค้า ประกอบด้วย สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 2 จุด ได้แก่ 1.บริเวณถนนวรจักร ตั้งแต่ หน้าบ้านเลขที่ 208 ถึงบ้านเลขที่ 24 ถนนวรจักร ทำการค้าระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. และเวลา 18.00-24.00 น. และ2.บริเวณถนนเจริญกรุง ตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลกว๋องสิว ถึงแยกมิตรพันธ์ ทำการค้าระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. และเวลา 18.00-24.00 น. สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1.บริเวณถนนเยาวราช ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกเฉลิมบุรีถึงแยกราชวงศ์ ทำการค้าระหว่างเวลา 10.00-18.00 น. และเวลา 18.00-24.00 น. 2.บริเวณถนนราชวงศ์ ตั้งแต่แยกราชวงศ์ถึงท่าเรือราชวงศ์ และ3.บริเวณถนนข้าวหลาม ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงถึงสะพานข้ามคลองผดุงกรุงเกษม ทำการค้าระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. สำนักงานเขตดุสิต จำนวน 8 จุด ได้แก่ 1.บริเวณถนนสังคโลก ตั้งแต่ปากซอยสังคโลก (ฝั่งซ้าย) ถึงประตูทางเข้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีกองทัพบก ทำการค้าระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. 2.บริเวณตรงข้ามกรมชลประทาน ถนนสามเสน ตั้งแต่ปากซอยสามเสน 20 ถึงแยกศรีย่าน ถนนสามเสน ทำการค้าระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. 3.บริเวณข้างกระทรวงศึกษาธิการ ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่ป้ายรถประจำทาง ถนนพิษณุโลก ถึงประตูทางออกคุรุสภา ถนนพิษณุโลก ทำการค้าระหว่างเวลา 06.00-15.00 น. 4.บริเวณหน้าตลาดราชวัตร ตั้งแต่หน้ากรมสรรพสามิตถึงหน้าบ้านเลขที่ 1376 ทำการค้าระหว่างเวลา 06.00-20.00 น. และหน้าบ้านเลขที่ 757 ถึงปากซอยมิตรอนันต์ ทำการค้าระหว่างเวลา 17.00-24.00 น. 5.บริเวณข้างวัดสะพานสูง ถนนพระรามที่ 6 ตั้งแต่ถนนพระรามที่ 6 ตัดถนนเตชะวณิชถึงกองซ่อมประปาบางซื่อ (บริเวณบ้านเลขที่ 268/2) ถนนพระรามที่ 6 ทำการค้าระหว่างเวลา 00.00-06.00 น. 6.บริเวณตรงข้ามตลาดศรีย่าน ถนนนครไชยศรี ตั้งแต่แยกศรีย่านถึงหน้าบ้านเลขที่ 401/5 ถนนนครไชยศรี ทำการค้าระหว่างเวลา 06.00-15.00 น. และเวลา 17.00-22.00 น. 7.บริเวณหน้าตลาดเทวราช ฝั่งถนนพิษณุโลก ตั้งแต่หน้าบ้านเลขที่ 32 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 354/20 ทำการค้าระหว่างเวลา 06.00-15.00 น. ฝั่งถนนสามเสน ตั้งแต่หน้าบ้านเลขที่ 354/19 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 354/2 ทำการค้าระหว่างเวลา 06.00-15.00 น. ฝั่งถนนลูกหลวง ตั้งแต่หน้าบ้านเลขที่ 354/1 ถึงประตูทางเข้าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ทำการค้าระหว่างเวลา 06.00-15.00 น. และเวลา 17.00-22.00 น. และ8.บริเวณหน้าตลาดศรีย่าน ตั้งแต่แยกศรีย่านถึงปากซอยศรีย่าน 1 ถนนนครไชยศรี ทำการค้าระหว่างเวลา 06.00-15.00 น. สำนักงานเขตพระนคร จำนวน 10 จุด ได้แก่ 1.บริเวณถนนไกรสีห์ ตั้งแต่ถนนไกรสีห์ตัดถนนจักรพงษ์ถึงถนนไกรสีห์ตัดถนนสิบสามห้าง ทำการค้าระหว่างเวลา 05.00-09.00 น. 2.บริเวณถนนตานีทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่บริเวณถนนตานีตัดถนนจักรพงษ์ ถึงบริเวณถนนตานีตัดถนนสิบสามห้าง ทำการค้าระหว่างเวลา 08.00-18.00 น. 3.บริเวณถนนจักรพงษ์ (ฝั่งห้างนิวเวิลด์) ตั้งแต่แยกบางลำภูถึงหน้าร้านน้ำพริกนิตยา ทำการค้าระหว่างเวลา 08.00-18.00 น. 4.บริเวณถนนสิบสามห้าง ตั้งแต่ถนนตานีถึงธนาคารทหารไทยถนนสิบสามห้าง ทำการค้าระหว่างเวลา 08.00-18.00 น. 5.บริเวณถนนพระสุเมรุ ตั้งแต่ถนนสิบสามห้างตัดถนนพระสุเมรุ ถึงถนนพระสุเมรุตัดถนนจักรพงษ์ ทำการค้าระหว่างเวลา 08.00-19.00 น. 6.บริเวณแพร่งนรา ตั้งแต่ซอยแพร่งนราตัดถนนตะนาว ถึงซอยแพร่งนราตัดถนนอัษฎางค์ ทำการค้าระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 7.บริเวณถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่ถนนอัษฎางค์ตัดถนนเจริญกรุง ถึงถนนอัษฎางค์ตัดถนนพระพิทักษ์ ทำการค้าระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 8.บริเวณถนนจักรเพชร-พาหุรัด-ตรีเพชร ตั้งแต่หน้าร้านสยุมพร ถนนพาหุรัด ถึงหน้าร้านสมใจ ถนนตรีเพชร ทำการค้าระหว่างเวลา 10.00-18.00 น. 9.บริเวณถนนพาหุรัด (ฝั่งเซ็นทรัล) ตั้งแต่สะพานลอยคนเดินข้ามสะพานหัน ถึงถนนจักรเพชร ทำการค้าระหว่างเวลา 10.00-18.00 น. และ10.บริเวณถนนสามเสน ตั้งแต่แยกเทเวศน์ ถึงซอยสามเสน 2 ทำการค้าระหว่างเวลา 17.00-24.00 น.

——— (อรรจน์ชญาณ์...สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ