กทม. ผนึกกำลังทุกภาคส่วนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เผยแพร่โดย : Super Admin | 9 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 76 ครั้ง

 

      (26 มิ.ย. 60) เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ : นายเกรียงพล พัฒนรัฐ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ทุ่งครุรวมใจ ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” พร้อมนำผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครสังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ สถานศึกษาในพื้นที่เขตทุ่งครุ อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครสาธารณสุข เครือข่ายกองทุนแม่ภาคประชาชน คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุ่งครุ กลุ่มจักรยานยนต์รับจ้างสีขาว สถานีตำรวจนครบาลทุ่งครุ สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ ชุด

 

 

 

     

          (26 มิ.ย. 60) เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ : นายเกรียงพล พัฒนรัฐ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ทุ่งครุรวมใจ ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” พร้อมนำผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครสังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ สถานศึกษาในพื้นที่เขตทุ่งครุ อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครสาธารณสุข เครือข่ายกองทุนแม่ภาคประชาชน คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุ่งครุ กลุ่มจักรยานยนต์รับจ้างสีขาว สถานีตำรวจนครบาลทุ่งครุ สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ ชุด

          ประสานงานในพื้นที่กองพันทหารราบที่ 29 กรมทหารราบที่ 3 และประชาชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ รวมจำนวน 900 คน กล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  และนำเดินขบวนรณรงค์ทุ่งครุรวมพลังทำดีเพื่อพ่อต่อต้านยาเสพติด จากศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติเขตทุ่งครุ ไปตามถนนประชาอุทิศ ถึงตลาดทุ่งครุพลาซ่า

          รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงปัญหาและภัยร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด ซึ่งเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของมนุษยชาติ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตทุ่งครุ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “ทุ่งครุรวมใจทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด” เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม กลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการต่อต้านยาเสพติด 

          รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า สำหรับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันพบว่า กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ยาเสพติดทุกชนิดจะเริ่มใช้ในช่วงเด็กหรือเยาวชนแทบทั้งสิ้น และมีแนวโน้มอายุที่จะเริ่มใช้ยาเสพติดลดลงโดยตลอด ประกอบกับรูปแบบในการกระทำผิดของกระบวนการยาเสพติดมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมทำงานแบบบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ทั้งด้านอาชญากรรม ด้านสาธารณสุข ด้านสิทธิมนุษยชนของเด็ก เยาวชน สตรี และชุมชนโดยรวม ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ปฏิบัติภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มจำนวนชุมชนของ “ชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด” ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้เกิดการตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายจากยาเสพติด ซึ่งทำลายสุขภาพของผู้เสพ ทำลายครอบครัว ทำลายอนาคตของชาติ และทำให้เกิดปัญหาสังคม รวมถึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ 

          “การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงออกถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการต่อต้านยาเสพติด ในนามของกรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันดูแลสังคมของเรา และขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็ง ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างชุมชน สังคม ที่มีคุณภาพของกรุงเทพมหานครให้ยั่งยืนต่อไป” นายเกรียงพล กล่าว

                                                          -----------------                  (ภวนพร...กปส. รายงาน)