กทม. จับมือ ขสมก. ตรวจวัดมลพิษรถสองแถว แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 6 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง

          นางศิลปสวย ระวีแสงสรูย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครบูรณาการความร่วมมือกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) ดำเนินแผนการตรวจวัดมลพิษรถโดยสารประจำทาง หมวด4 (รถสองแถว) เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 และลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกองจัดการคุณภาพเสียงและอากาศ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. จะร่วมดำเนินการตรวจที่อู่หรือท่าปล่อยรถ โดยในเดือน ต.ค.62 จะตรวจวัดมลพิษรถสองแถวสาย 1014 ในวันที่ 4 ต.ค.62 ณ ซอยสุขุมวิท 103 เขตสวนหลวง วันที่ 13 ต.ค.62 ตรวจวัดมลพิษรถสองแถวสาย 1019 ณ ซอยทองหล่อ เขตวัฒนา วันที่ 18 ต.ค.62 ตรวจวัดมลพิษรถสองแถวสาย 1034 ณ วัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ และวันที่ 25 ต.ค.62 ตรวจวัดมลพิษรถสองแถวสาย 10 ณ แฟลตห้วยขวาง เขตดินแดง ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครและ ขสมก. จะดำเนินการตรวจวัดมลพิษรถโดยสารประจำทางในพื้นที่อื่นๆ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 อย่างต่อเนื่อง

          นอกจากนี้ กทม. ได้ยกระดับการดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ที่แหล่งกำเนิดอย่างเข้มข้น โดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด กทม. ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ไม่ให้เกิดควันดำ ดูแลบำรุงรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งาน ตรวจสภาพเครื่องยนต์ตามระยะทางหรือระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด กำชับพนักงานขับรถยนต์ให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อไม่ปฏิบัติงาน ลดการใช้รถเครื่องยนต์ดีเซล ตรวจวัดมลพิษรถราชการทุก 6 เดือน กรณีพบมลพิษเกินมาตรฐานให้แก้ไขทันที พร้อมทั้งให้ดำเนินการจัดเก็บขนมูลฝอยในถนนสายหลักและถนนสายรองให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 04.00 น. ของทุกวัน เพื่อลดปัญหาการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน
————-

อัลบั้มภาพ