จัดอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 เข้มงวดมาตรการเว้นระยะห่างใน รร.กทม.

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 19 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง

          นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ว่า ได้มอบหมายให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โดยสำรวจอุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ หน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และฉากกั้นขณะรับประทานอาหารให้เพียงพอต่อการใช้งาน ขณะเดียวกันให้สถานศึกษาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนรณรงค์ให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางกายภาพ 1-2 เมตร ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ และขอความร่วมมือนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทิ้งหน้ากากอนามัยหรือกระดาษทิชชูที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี

          นอกจากนี้ เมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จะให้สถานศึกษาพิจารณากำหนดจำนวนนักเรียนในแต่ละห้องให้มีจำนวนไม่เกิน 25 คน/ห้องเรียน และจัดให้มีการสลับวันเรียน เหลื่อมเวลาเรียน เช่น กลุ่มที่ 1 เรียนวันจันทร์ พุธ ศุกร์ กลุ่มที่ 2 วันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์ หรือเรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์ จัดกลุ่มเรียนขนาดเล็กตามเวลานัดหมาย รวมทั้งจัดห้องเรียนโดยเว้นระยะห่างโต๊ะเรียน 1.5 - 2 เมตร ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน
——-

อัลบั้มภาพ