กทม.มอบโอวาทแก่เยาวชนโครงการเตรียมความพร้อมแลกเปลี่ยนเมืองพี่เมืองน้อง

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 27 มีนาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 82 ครั้ง


           (27 มี.ค. 62) เวลา 13.30 น. นายขจิต ชัชวาณิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร มอบโอวาทให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจัดเตรียมความพร้อมเยาวชนเพื่อแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 จำนวน 87 คน ระหว่างวันที่ 27 – 29 มี.ค. นี้ ก่อนจะออกเดินทางในช่วงเดือน พ.ค. - ต.ค. ไปยังเมืองพี่เมืองน้อง จำนวน 7 เมือง ได้แก่ กรุงโซล เมืองแตกู ของสาธารณรัฐเกาหลี เมืองไอจิ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และ เมืองต้าเหลียน นครเซี่ยงไฮ้ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นเกียรติแก่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการต่างประเทศ เข้าร่วมงาน ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)


           รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เยาวชนนับเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนให้กับชาติและบ้านเมืองในอนาคต การเดินทางเข้าร่วมภารกิจตามโครงการกับเมืองต่างๆ สำนักงานการต่างประเทศจะดำเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว ระหว่าง วันที่ 27-29 มี.ค. นี้ กรุงเทพมหานครจึงขอให้เยาวชนทั้งหลายตระหนักว่า สถานการณ์โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังเห็นได้จากการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้น ทำให้เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งส่งผลกระทบไปยังอีกประเทศหนึ่งด้วย ดังนั้นเยาวชนจึงต้องมีการปรับตัวและพัฒนาด้านการเรียนรู้ เพื่อการตอบสนองให้ทันต่อกระแสของความเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีและวิวัฒนาการ นอกจากนี้ขอให้เยาวชนทุกคนระลึกถึงเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ร่วมกันรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยไว้ และนำวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยไปเผยแพร่ให้กับชาวต่างประเทศได้รู้จัก รวมถึงเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เหมาะสมจากเมืองในต่างประเทศนำมาปรับใช้กับตนเอง การเรียน ครอบครัว รวมถึงการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

 (นักบุญ... สปส./อารยา... นศ.ฝึกงาน รายงาน)

อัลบั้มภาพ