ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 ภายในศูนย์ราชการเกียกกาย เปิดให้บริการประชาชนเป็นวันแรก

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 5 พฤศจิกายน 2561 | จำนวนเข้าชม 1,263 ครั้ง

          (5 พ.ย.61) เวลา 13.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร (เกียกกาย) ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครกระชับ” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างกระชับ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีศูนย์กลางให้บริการและพัฒนาเมืองอย่างมีศักยภาพ เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ โดยมีนางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักอนามัย สำนักการโยธา สำนักงานเขตดุสิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่

          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร (เกียกกาย) ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น เพื่อรองรับหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ซึ่งโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร (เกียกกาย) ประกอบด้วย ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 (จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ) ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ดุสิต พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นดุสิต หน่วยบริการเร่งด่วน (BEST) เขตดุสิต พื้นที่เอนกประสงค์ สระว่ายน้ำ สนามกีฬา รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกียกกาย ปัจจุบันผลงานการก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ 100% ที่ผ่านมาศูนย์บริการสาธารณสุข 38 ได้ทยอยขนย้ายวัสดุอุปกรณ์เข้ามาเรียบร้อยแล้ว โดยวันนี้ได้เปิดให้บริการประชาชนเป็นวันแรก ส่วนศูนย์สร้างสุขทุกวัย ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ดุสิต เริ่มขนย้ายวัสดุอุปกรณ์การกีฬาและหนังสือเข้ามาภายในอาคาร คาดจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธ.ค.61 เพื่อเตรียมพร้อมเปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการต่อไป ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการโยธาตรวจสอบระบบการทำงานต่างๆ ภายในศูนย์สร้างสุขทุกวัย และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งตรวจสอบความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคาร ตลอดจนเก็บรายละเอียดของงานให้เรียบร้อย การทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานในอาคาร

“โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร (เกียกกาย) ถือว่าเป็นศูนย์ราชการนำร่องแห่งแรกของกรุงเทพมหานครที่มีความสมบูรณ์แบบทันสมัยครบวงจร โดยรวบรวมหน่วยงานราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครมาอยู่ในสถานที่เดียวกัน เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ สวนสาธารณะ ลานกีฬา และสถานที่ออกกำลังกาย โดยได้จัดสรรพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสมกับการใช้งาน เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และที่สำคัญเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการและรับบริการจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร” รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าว
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ