ปักผังอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนลำพะอง พร้อมตรวจสอบโครงสร้างอาคารใกล้เคียงเพื่อความปลอดภัย

เผยแพร่โดย : Super Admin | 9 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 160 ครั้ง

 

       (24 มิ.ย.60) เวลา 10.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง) ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง โดยมี นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตลาดกระบัง สำนักการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

 

 

       กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง) โดยเริ่มสัญญาวันที่ 9 มี.ค.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 มี.ค.61 ระยะเวลาการก่อสร้าง 360 วัน ปัจจุบันผลงานคืบหน้า 2% โดยอยู่ในขั้นตอนปักผังและขุดเจาะสำรวจดิน ภายหลังการตรวจพื้นที่บริเวณที่จะก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา นอกจากนี้ได้ให้สำนักงานเขตลาดกระบังและสำนักการศึกษา ตรวจสอบโครงสร้างและความแข็งแรงของอาคาร 4 หลัง ซึ่งเป็นบ้านพักครูที่อยู่ติดกับบริเวณที่จะก่อสร้างอาคารเรียน รวมทั้งรั้วโรงเรียน ว่าจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารเรียนหรือไม่ อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแล้วเสร็จ จะสร้างความอุ่นใจแก่ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเล่าเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัย
 

---------------(จิรัฐคม...กปส.รายงาน)