เร่งทยอยตรวจสอบบัญชีรายการที่ดิน อย่ารอไปแออัดกันในวันสุดท้าย

เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 11 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 159 ครั้ง

             (11 ม.ค. 64) นางศิลปะสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกรุงเทพมหานคร ได้ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศ ณ สำนักงานเขตที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ จากภายในเดือน ธ.ค. 63 เป็นภายในเดือน ม.ค. 64 เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและยื่นคำร้องขอแก้ไขต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หากพบว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้ต้องมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งการลดความแออัดเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) เป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่สำคัญประการหนึ่ง จึงขอให้ประชาชนทยอยไปตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินฯ หรือยื่นคำร้องขอแก้ไขต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ อย่ารอจนถึงใกล้สิ้นสุดกำหนดเวลาแล้วจึงเดินทางไปตรวจสอบหรือยื่นคำร้องขอแก้ไขฯ พร้อมๆ กันเพราะจะทำให้เกิดความแออัด และขัดต่อมาตรการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลซึ่งอาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ได้

--------------------------

อัลบั้มภาพ