หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเปิดบริการวันแรก ย้ำผู้ใช้บริการเว้นระยะห่างป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 19 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง

          (19 พ.ค.63) เวลา 15.00 น. นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นวันแรกที่เปิดให้บริการประชาชน ภายหลังจากปิดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 โดยมี นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขตพระนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ได้เปิดให้บริการประชาชนเป็นวันแรก ภายหลังจากปิดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วยความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของประชาชนที่มาใช้บริการ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้ตนและคณะผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ตรวจความเรียบร้อยภายหลังจากเปิดให้บริการ จากการตรวจสอบพบว่า หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร มีการเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การจัดให้มีจุดคัดกรองด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์บริเวณทางเข้า การจัดที่นั่งอ่านหนังสือโดยเว้นระยะห่าง 1.5-2 เมตร จัดให้นั่งโต๊ะละ 1 คน จากปกตินั่งโต๊ะละ 4 คน และนั่งหันหน้าไปทิศทางเดียวกัน ผู้เข้าใช้บริการจะต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ไม่อนุญาตให้ถอดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในพื้นที่การอ่าน ในส่วนของการทำความสะอาด ได้มีการทำความสะอาดทุกชั้นทุกพื้นที่ รอบละประมาณ 30 นาที วันละ 3 รอบ ได้แก่ ก่อนเปิดให้บริการ ระหว่างวัน และหลังปิดให้บริการ สำหรับวันและเวลาในการเปิดให้บริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กำหนดเปิดให้บริการวันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. และปิดให้บริการในวันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้เข้าใช้บริการสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.bangkokcitylibrary.com ในเบื้องต้นกำหนดให้เข้าใช้บริการได้รอบละ 70 คน แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้ เวลา 09.00-12.00 น. และ เวลา 13.00-16.00 น. แต่เนื่องจากพื้นที่มีขนาดใหญ่ มีโต๊ะเก้าอี้เพียงพอ อาจจะมีการเพิ่มเติมจำนวนผู้เข้าใช้บริการได้อีก โดยคำนึงถึงมาตรการในการเว้นระยะห่างเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถยืมหนังสือจากหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครและห้องสมุดของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 36 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์หรือช่องทางโทรศัพท์ โดยจะต้องเป็นสมาชิกอยู่แล้ว เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบรหัสสมาชิกและค้นหาหนังสือให้เรียบร้อย จะติดต่อกลับให้มารับหนังสือ โดยอาจมารับด้วยตนเองหรือผ่าน Line Man / Grab Messenger ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่ง และชดใช้ในกรณีหนังสือสูญหาย สำหรับการคืนหนังสือ ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือผ่านตู้ยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างตามมาตรการ Physical Distancing โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดตู้ทุก 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการที่กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด ใส่หน้าหน้ากาก หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ