อนุรักษ์ป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า พร้อมปรับภูมิทัศน์ช่องกลางสะพานพระปกเกล้า

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 26 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 260 ครั้ง

          (26 ส.ค.62) เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

 

ปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า อนุรักษ์โบราณสถานอันทรงคุณค่าและสง่างาม

           กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองดำเนินโครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า เริ่มต้นสัญญาวันที่ 22 ก.พ.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 ส.ค.63 ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน โดยดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองโดยรอบ ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ผลงานโดยรวมทำได้ 34% ประกอบด้วย การปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองโดยรอบ เพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง อนุรักษ์ป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่าให้มีความสง่างามและทรงคุณค่า ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจโครงสร้างพื้นฐาน ตรวจสอบความเสียหายร่วมกับกรมศิลปากร เพื่อพิจารณาเห็นชอบในวิธีดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการปรับปรุงแนวเขื่อนริมคลองโอ่งอ่าง ซึ่งบางแห่งได้ชำรุดเป็นโพรงทำให้น้ำรั่วซึมเข้ามาด้านใน สำหรับพื้นที่สวนสาธารณะบริเวณป้อมมหากาฬและอาคารพระยาญาณประกาศ เปิดให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม ศึกษาเรียนรู้ และพักผ่อนหย่อนใจ ตั้งแต่เวลา 05.00 – 21.00 น. ของทุกวัน ส่วนภายในอาคารพระยาญาณประกาศได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของป้อมมหากาฬ และป้อมปราการทั้ง 14 แห่ง ตามแนวคลองรอบกรุง และนิทรรศการเรียนรู้เกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ อีกทั้งบริเวณภายในป้อมมหากาฬได้ติดตั้งป้ายบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตของชาวชุมชนในอดีต อาทิ ตรอกลิเก ตรอกนกเขา โดยจัดทำคำบรรยายเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

 

 

ผุดสวนสาธารณะลอยฟ้าพระปกเกล้าสกายปาร์ค พร้อมทางเดินเชื่อมต่อฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนคร

            สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า หรือโครงการก่อสร้างสะพานพระปกเกล้าสกายปาร์ค เริ่มต้นสัญญาวันที่ 28 มี.ค.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 มี.ค.63 ระยะเวลาดำเนินการ 360 วัน โครงการดังกล่าวเริ่มจากปลายสะพานฝั่งธนบุรีเหนือสวนป่าเฉลิมพระเกียรติถึงปลายสะพานฝั่งพระนคร ระยะทางประมาณ 280 ม. มีทางขึ้น - ลงสะพาน 2 แห่ง เป็นการปรับปรุงโครงสร้างเดิมของรางรถไฟฟ้าลาวาลินที่ดำเนินการค้างไว้และปัจจุบันไม่ได้มีการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างดังกล่าว โดยปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้า พร้อมมุมพักผ่อน ทางเดิน และทางจักรยาน เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนคร พร้อมจุดชมวิวที่สวยงามกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ท่ามกลางความร่มรื่นของต้นไม้บนสะพาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน - คลองสานอีกด้วย ผลงานโดยรวมทำได้ 61.07% ประกอบด้วย เจาะเสาเข็มระบบแห้ง และตัดหัวเข็มในฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี ติดตั้งแนวป้องกันบนโครงสร้างสะพาน เทปูนฐานรากบนสะพาน เตรียมเทฐานรากฝั่งธนบุรี ทั้งนี้โครงสร้างเดิมของรางรถไฟฟ้าลาวาลิน มีความยาวประมาณ 280 ม. กว้าง 8.50 ม. มีระยะห่างจากช่องทางเดินรถสะพานพระปกเกล้าทั้งสองฝั่ง 0.80 ม. ความสูงคงที่วัดจากระดับพื้นดินที่ 9.00 ม. เมื่อเทียบกับสะพานพระปกเกล้าฝั่งขาออกจะอยู่ระดับสูงกว่าประมาณ 2 ม. ที่ปลายสะพาน และระดับเท่ากันที่กลางสะพาน ส่วนสะพานพระปกเกล้าฝั่งขาเข้าจะมีระดับเท่ากันที่ปลายสะพานฝั่งธนบุรี ส่วนปลายสะพานฝั่งพระนครเป็นโครงสร้างตัดไม่มีทางขึ้น - ลง มีระยะยื่นเข้ามาจากริมฝั่งแม่น้ำประมาณ 40 ม. และมีแนวดิ่งอยู่ในเขตสวนสาธารณะเชิงสะพานพระปกเกล้าฝั่งพระนคร ส่วนปลายสะพานฝั่งธนบุรีเป็นโครงสร้างตัดไม่มีทางขึ้น - ลง มีระยะยื่นเข้ามาจากริมฝั่งแม่น้ำประมาณ 40 ม. และมีแนวดิ่งอยู่ในเขตสวนป่ากรุงเทพมหานครเฉลิมพระเกียรติ


----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ