ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองสนามชัย

เผยแพร่โดย : Super Admin | 9 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 142 ครั้ง

 

     (27 มิ.ย. 60) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำทะเลหนุนของสถานีสูบน้ำคลองสนามชัย โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางขุนเทียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ ณ สถานีสูบน้ำคลองสนามชัย เขตบางขุนเทียน

     กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำทะเลหนุนของสถานีสูบน้ำคลองสนามชัย เนื่องจากสถานีสูบน้ำดังกล่าวเปิดใช้งานมานาน ปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรม เครื่องสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และอุปกรณ์ต่างชำรุดเสียหาย สำนักการระบายน้ำจึงได้ดำเนินการปรับปรุง ประกอบด้วย การปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ปรับปรุงอาคารควบคุม ก่อสร้างทำนบแบบซอง 100 ม. ก่อสร้างทางลำเลียงพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมปรับปรุงประตูระบายน้ำ พร้อมชุดขับเคลื่อน ติดตั้งประตูระบายน้ำ ขนาดประมาณ 8 x 4 ม. ซ่อมเปลี่ยนเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ พร้อมระบบลำเลียงขยะ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 180 ลบ.ม./นาที ที่ระยะสูบส่ง 4.50 ม. ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมอุปกรณ์และฐานราก ปรับปรุงตะแกรงฝาบ่อ ขนาด 2.14 x 3.64 ม. ปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า จัดหาตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุมเครื่องจักรต่างๆ ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 6% ปัญหาอุปสรรคที่พบในขณะนี้ คือ ไม่สามารถปิดกั้นน้ำ เพื่อดำเนินการปรับปรุงสถานีสูบน้ำได้

     เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ และมีเรือของประชาชนผ่านเข้าออกสถานี โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้สำนักการระบายน้ำและผู้รับจ้างดำเนินการให้เสร็จตามกำหนดสัญญา รวมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ ซึ่งขณะนี้ได้รื้อย้ายเสาไฟฟ้าและโทรศัพท์ที่กีดขวางออกไปแล้ว โดยให้ผู้รับจ้างรีบดำเนินการต่อทันที ตลอดจนให้สำนักการระบายน้ำขุดลอกคลองราชมนตรี เพื่อเปิดทางน้ำไหลเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

----------------- (จิรัฐคม...กปส. รายงาน)