รองปลัดฯ ปราณี ชวนทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลเขตดุสิตให้เป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติด

เผยแพร่โดย : Super Admin | 9 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 94 ครั้ง

 

      (25 มิ.ย.60) เวลา 09.30 น. : นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการเดินรณรงค์ในกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดเขตดุสิต ประจำปี 2560” เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่เขตดุสิต และร่วมแสดงพลังทำความดีถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ร่วมสานต่อพระราชปณิธานการแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดไป ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด” โดยมี นายบันลือ สุกใส ผู้อำนวยการเขตดุสิต คณะผู้บริหารเขตดุสิต คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตดุสิต พ.ต.ท.สนอง แสงมณี รองผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลสามเสน ร้อย

 

 

 

     

      เอกสุชิน อยู่กรุด ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 11 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานีตำรวจนครบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 (จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ) วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย อาสาสมัครกรุงเทพหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตดุสิต เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตดุสิต อปพร.เขตดุสิต ประธานชุมชน นักเรียนและนักศึกษา รวมจำนวน 500 คน ร่วมงาน ณ ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม เขตดุสิต

      รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า  ยาเสพติดเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานและมีแนวโน้มแพร่ระบาดรุนแรงและขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งหากมองในแง่เศรษฐกิจแล้วเป็นเรื่องของการเสียโอกาส เพราะเด็กและเยาวชน คือ ผู้ที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต และหากมองในแง่สังคมครอบครัวแล้ว หากครอบครัวใดที่มีสมาชิกเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ถือได้ว่าเป็นการสูญเสียสมาชิกในครอบครัวซึ่งจะกระทบกระเทือนจิตใจต่อคนในครอบครัวอย่างรุนแรง สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือปัจจุบันพบว่าการแพร่ระบาดในเด็กและเยาวชนมีสถิติสูงขึ้นและอยู่ในกลุ่มคนที่อายุน้อยลงกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวเมืองเนื่องจากเป็นเขตชุมชนหนาแน่น วันนี้สำนักงานงานเขตดุสิตและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงรวมกันเป็นพลังประชาชนในพื้นที่เขตดุสิตร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนทุกคนและทุกชุมชนในพื้นที่ร่วมกันดูแลพื้นที่เขตดุสิตให้เป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติด เป็นพื้นทีสีขาวต่อไปในอนาคต

----------------------                      (อรรจน์ชญาณ์...กปส. รายงาน)