เตรียมกำหนดแผนพัฒนาบุคลากร กทม. พร้อมขานรับรัฐบาลดิจิทัล

เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 15 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง

          (15 ม.ค. 63) ที่ห้องประชุมบุรีรมย์ ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) : นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายซีรอซันคาน ปาทาน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับนายเดเมียน โอซุลลิแวน (Mr.Danien O’Sullivan) ประธานกรรมการผู้บริหารใหญ่มูลนิธิ ICDL Foundation ดร.ฮิวจ์ โอคอนเนล (Dr.Hugh O’Connell) กรรมการผู้จัดการใหญ่สถาบัน ICDL ประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการยกระดับมาตรฐานความสามารถด้านดิจิทัลบุคลากรขานรับรัฐบาลดิจิทัล

สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายประเทศไทย 4.0  โดยนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะไปติดต่อราชการ หรือที่เรียกกันว่า “รัฐบาลดิจิทัล”  ประกอบกับกรุงเทพมหานครกำลังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อเข้าสู่เป็น “เมืองสมาร์ท” หรือ Smart City ตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0 และตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ปี 2018 – 2022” จึงจำเป็นต้องกำหนดแผนพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมเข้าสู่ยุคองค์กรดิจิทัล โดยเริ่มจากการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ความสามรถทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อเป็นการยกระดับสู่ข้าราชการ 4.0 ภายใต้รัฐบาลดิจิทัล พร้อมบริการประชาชนยุคดิจิทัล โดยประเทศไอร์แลนด์และมูลนิธิไอซีดีเอล (ICDL Foundation) ซึ่งเป็นองค์กรระดับนานาชาติที่ทำงานเพื่อยกระดับมาตรฐานความสามารถด้านดิจิทัลเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยินดีให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ ด้วยการฝึกอบรม และการวัดมาตรฐานด้วยระบบสากล

ทั้งนี้ The International Computer Driving Licence (ICDL) หรือวุฒิบัตรรับรองความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สากล มีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานของทุกคนในโลกให้ได้มาตรฐานคุณภาพที่เหมาะกับการปฏิบัติงาน ปัจจุบันหลักสูตร ICDL ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำอันดับหนึ่งเรื่องมาตรฐานที่มีคุณภาพสูงด้านวุฒิบัตรวัดระดับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และยังได้รับการลงนามรับรองโดยหน่วยงาน รัฐบาล และสมาคมด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสหประชาชาติ ยูเนสโก และบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ทั่วโลกอีกด้วย (http://ecdl.org/)

          รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครยินดีที่ ICDL จะให้การสนับสนุนการพัฒนาความสามารถทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบดิจิตอล และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ในส่วนของรายละเอียดการดำเนินงานขอให้ ICDL หารือร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อกำหนดแนวทางในดำเนินงานต่อไป

------------------------

อัลบั้มภาพ