ขอความร่วมมือดูแลความสะอาดแม่น้ำเจ้าพระยา

เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 8 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง

         นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งจัดเตรียมความพร้อมเส้นทางเสด็จฯ รวมถึงจัดเตรียมสถานที่สำหรับรองรับราชนิกูล ข้าราชการ และประชาชน ที่ประสงค์ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ และชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงคมนาคม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กรมเจ้าท่า หน่วยพระราชทาน กอ.รมน. กทม. ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นต้น ได้ร่วมกันพัฒนาความสะอาดเส้นทางเสด็จฯ ทั้งทางน้ำและทางบก รวมถึงพื้นที่เกี่ยวเนื่องมาโดยตลอด  

        อย่างไรก็ดี สำหรับการดูแลความสะอาดในแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานครได้จัดเรือและเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในแม่น้ำเจ้าพระยามาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมากว่าร้อยละ 95 ของขยะและสิ่งปฏิกูลในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นผักตบชวา  กรุงเทพมหานครจึงขอความร่วมมือจังหวัดและประชาชนที่ตั้งอยู่ด้านเหนือของแม่น้ำฯ ร่วมกันดูแลความสะอาดของแม่น้ำฯ งดเว้นการทิ้งขยะลงแม่น้ำ จัดเก็บหรือร่วมกันสกัดกั้นผักตบวาไม่ให้ไหลมาตามแม่น้ำ  โดยเฉพาะในช่วงนี้ไปจนกว่าพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคฯ จะแล้วเสร็จ เพื่อให้พระราชพิธีฯ ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความสง่างาม สมพระเกียรติสูงสุด

---------------------

อัลบั้มภาพ