จี้ผู้รับจ้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เร่งสร้างบ่อพักทดแทนพร้อมลอกท่อระบายน้ำอุดตัน

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 25 พฤษภาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 114 ครั้ง

          (25 พ.ค.62) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่ส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรเกษม ประกอบด้วย สถานีบางไผ่ ซอยเพชรเกษม 19/1 สถานีบางหว้า เขตภาษีเจริญ หน้าตลาดบางแค และอาคารจอดรถ ซอยเพชรเกษม 47/1 เขตบางแค โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า

          วันนี้ได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำบริเวณจุดก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่มีผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรเกษมในพื้นที่เขตภาษีเจริญและเขตบางแค เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้ส่งมอบพื้นที่บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ และถนนเพชรเกษม ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ตั้งแต่ปี 54 เป็นต้นมา การก่อสร้างได้แบ่งออกเป็น 4 สัญญา ซึ่งสัญญาที่ 4 มีเส้นทางการก่อสร้างผ่านพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ภาษีเจริญ และบางแค ขณะนี้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าดังกล่าวใกล้จะแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเก็บรายละเอียดของงาน เพื่อเตรียมส่งมอบพื้นที่คืนให้กับกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตามในระหว่างการก่อสร้างผู้รับจ้างได้ยกเลิกบ่อพักและท่อระบายน้ำบางส่วน เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางขึ้นลงสถานี โดยได้ก่อสร้างบ่อพักและท่อระบายน้ำขึ้นใหม่เพื่อทดแทนบ่อพักเดิม จากการตรวจสอบพบว่าบริเวณถนนเพชรเกษมในพื้นที่เขตภาษีเจริญได้มียกเลิกและก่อสร้างบ่อพักและท่อระบายน้ำขึ้นใหม่ทั้งหมด 20 บ่อ ซึ่งผู้รับจ้างยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการก่อสร้างบ่อพักพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในวันที่ 15 มิ.ย.62 ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบบ่อพักและท่อระบายน้ำพบว่ามีเศษหินปูนทราย รวมถึงเศษวัสดุจากการก่อสร้างตกหล่นลงไปในท่อระบายน้ำ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ และถนนเพชรเกษม ระยะทาง 10 กม. รวมทั้ง 2 ฝั่งความยาว 20 กม. จากการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพบว่าในขณะนี้ผู้รับจ้างยังไม่ได้เริ่มดำเนินการลอกท่อ จึงได้เร่งรัดผู้รับจ้างให้กำหนดแผนทำงานและวันเข้าพื้นที่ ซึ่งภายหลังจากการพูดคุยกัน ผู้รับจ้างจะเข้าพื้นที่ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในวันที่ 1 มิ.ย.62 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักงานเขตในพื้นที่ รฟม. และผู้รับจ้าง ร่วมกันตรวจสอบบ่อพักและท่อระบายน้ำบริเวณถนนเพชรเกษม เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในจุดที่มีก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ปรับปรุง 9 บ่อสูบพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำริมถนนเพชรเกษม

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้สำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มขีดความสามารถระบบระบายน้ำบริเวณถนนเพชรเกษม การปรับปรุงดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ การปรับปรุงบ่อสูบน้ำเดิมให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม สำหรับการปรับปรุงบ่อสูบน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำ บริเวณริมถนนเพชรเกษม ช่วงคลองยายเทียบถึงคลองยายเพียร จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย บ่อสูบน้ำข้างเดอะมอลล์บางแค บ่อสูบน้ำคลองยายเทียบขาเข้า บ่อสูบน้ำคลองราชมนตรีขาเข้า บ่อสูบน้ำคลองยายเพียรขาเข้า บ่อสูบน้ำคลองบางหว้า บ่อสูบน้ำข้างคอนโด Horizon บ่อสูบน้ำคลองยายเพียรขาออก บ่อสูบน้ำคลองราชมนตรีขาออก และบ่อสูบน้ำคลองยายเทียบขาออก ขณะนี้การปรับปรุงบ่อสูบน้ำบริเวณดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะช่วยระบายน้ำบริเวณถนนเพชรเกษม ลงคลองยายเพียร คลองราชมนตรี คลองยายเทียบ ลงสู่คลองภาษีเจริญ ระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา อีกทั้งในอนาคตกรุงเทพมหานครมีโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา ซึ่งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งธนบุรีต่อไป


----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ