ปิดศูนย์ติดตามสถานการณ์กทม. หลังเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 14 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง

          นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์กรุงเทพมหานคร ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พร้อมปิดศูนย์ฯ ภายหลังเหตุการณ์ต่างๆในกรุงเทพมหานครเข้าสู่สภาวะปกติ

          ตามที่กรุงเทพมหานครมีคำสั่งตั้งศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์กรุงเทพมหานคร ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ภายหลังเกิดเหตุระเบิดในหลายพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยมีพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ และหน่วยงาน ส่วนราชการกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินงานจัดเจ้าหน้าที่มาประจำศูนย์ 24 ชั่วโมง อาทิ สำนักเทศกิจ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ 6 กลุ่มเขต ขณะนี้เหตุการณ์ต่างๆเข้าสู่สภาวะปกติ รวมทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคนออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว กรุงเทพมหานครจึงได้มีคำสั่งปิดศูนย์ดังกล่าว

 

อัลบั้มภาพ