ส่งมอบเครื่องดับเพลิง สนับสนุนภารกิจสำนักงานเขต

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 29 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 68 ครั้ง

           (29 ธ.ค.63) เวลา 10.30 น. : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีส่งมอบเครื่องดับเพลิง
ให้กับสำนักงานเขต ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การป้องกันอัคคีภัยเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานเขต โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประธานกลุ่มการปฏิบัติการของสำนักงานเขต 6 กลุ่มเขต และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า)

           กรุงเทพมหานคร โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การป้องกันอัคคีภัยเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานเขต โดยจัดซื้อเครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้งและเครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดเคมีสูตรน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถดับไฟได้หลายประเภท เพื่อมอบให้กับสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต นำไปติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ประกอบด้วย 1.เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 6.8 กิโลกรัม จำนวน 41,113 เครื่อง 2.เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดเคมีสูตรน้ำขนาดไม่ต่ำกว่า 6 ลิตร จำนวน 5,670 เครื่อง สำหรับการส่งมอบแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.63 จนถึงวันที่ 24 ม.ค.64 ระยะที่ 2 คาดว่าจะเริ่มแจกจ่ายประมาณเดือนก.พ.64 และระยะที่ 3 คาดว่าจะเริ่มแจกจ่ายประมาณเดือนมี.ค.64

————(อรรจน์ชญาณ์... สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ