ร่วมงาน Seoul Frirsndship Festival 2019 พร้อมหาแนวทางเพิ่มความร่วมมือระหว่างกัน

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 30 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 69 ครั้ง

           (30 ส.ค. 62) นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าพบ Mr.Yim Geuan-Hyeong, Ambassador for International Reltions to Seoul Metropolitan Government ในโอกาสเป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร นำคณะข้าราชการและเยาวชนกรุงเทพมหานครจากโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร เข้าร่วมงาน Seoul Frirsndship Festival 2019 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ส.ค. – 2 ก.ย. 62 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

           ทั้งนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลท้องถิ่นกรุงโซลที่ได้เชิญผู้แทนจากกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งกรุงเทพมหานครและกรุงโซลมีความสัมพันธ์ระหว่างกันที่แน่นแฟ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยในปี 2562 มีการแลกเปลี่ยนการเดินทางพร้อมทั้งส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมในงานต่างๆ ระหว่างกัน อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล และการส่งคณะผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ณ กรุงโซลและนครปูซาน ส่วนทางกรุงโซลได้มีการส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมงาน Sister Cities Week 2019 และการประชุม MCMAG ณ กรุงเทพมหานคร

          นอกจากนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้หารือเกี่ยวกับปัญหาด้านการจราจรและสิ่งแวดล้อม และแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งกรุงเทพมหานครมีความประสงค์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี วัฒนธรรม และด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันของทั้งสองเมือง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงโซลจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของมิตรภาพระหว่างกันต่อไปในอนาคต

         ด้าน Mr. Yim Geuan-Hyeong กล่าวว่า Mr.Park Won-Soon ผู้ว่าการกรุงโซล ได้ให้ความสำคัญในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ผ่านความสัมพันธ์แบบเมืองพี่เมืองน้องและองค์กรระหว่างประเทศ โดยทางกรุงโซลมีความยินดีที่จะเชิญผู้แทนจากกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมและร่วมกิจกรรมที่ทางโซลเป็นเจ้าภาพผ่านองค์กร CityNet องค์กร Wego ที่กรุงโซลเป็นเลขาธิการองค์กร เพื่อร่วมกันหารือในประเด็นความร่วมมือต่างๆ ให้เกิดการพัฒนาแนวทางการจัดการปัญหาต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม


-------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

 

 

อัลบั้มภาพ