ขอบคุณผู้ชำระภาษีท้องถิ่นทุกประเภทเพื่อ กทม.นำไปใช้พัฒนาเมือง

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 25 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 185 ครั้ง

            (24 ก.ค. 61) นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ชำระภาษีดีเด่นและผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษีดีเด่นปีงบประมาณ 2560 โดยมี นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักคลัง ผู้บริหารสำนักการคลัง ผู้อำนวยการเขตและหัวหน้าฝ่ายรายได้ 50 สำนักงานเขต ตัวแทนผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย


          กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แทนคำขอบคุณและชมเชยผู้เสียภาษีที่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษีบำรุงท้องถิ่นให้แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.ผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินจำนวนเงินสูงสุด 10 รางวัล ได้แก่ บ. เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บ.สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด บ.ปรินทร จำกัด บ.ยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ จำกัด บ.เอ็กเชน ทาวเวอร์ จำกัด บ.เกตเวย์เอสเตท จำกัด บ.พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด บ.ซีคอนดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กองทุนรวมเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ และบ.บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2.ผู้ชำระภาษีบำรุงท้องที่จำนวนเงินสูงสุด 10 รางวัล ได้แก่ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บ.ทีซ๊ซี เวิ้งนาครเขษม จำกัด บ.สยามประชาคาร จำกัด นายกฤตย์ รัตนรักษ์ บ.ทุนมหาโชค จำกัด บ.อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ บ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบ.เอช โฮม จำกัด 3. ผู้ชำระภาษีป้ายจำนวนเงินสูงสุด 10 รางวัล ได้แก่ บ.เดอเบล จำกัด บ.เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด บ.ชายน์ช่า จำกัด บ.บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด บ.โฟร์อาร์ต (1994) จำกัด บ.แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) บ.ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บ.ธีธนากิตติ์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด บ.ที.พี.เอส มีเดีย จำกัด และบ.แซดชายน์ จำกัด


          นอกจากนี้ยังได้มอบโล่รางวัลแก่สำนักงานเขตที่มีผลการจัดเก็บภาษีดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งสิ้น 15 รางวัล โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. สำนักงานเขตที่จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม่ได้จำนวนเงินสูงสุด 5 รางวัล ได้แก่ เขตวัฒนา เขตจตุจักร เขตปทุมวัน เขตคลองเตย และเขตสาทร 2.สำนักงานเขตจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม่จำนวนรายสูงสุด 5 รางวัล ได้แก่ เขตดินแดง เขตราษฎร์บูรณะ เขตหนองแขม เขตลาดกระบัง และเขตวังทองหลาง 3.สำนักงานเขตจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายรวมกันได้เกินประมาณการสูงสุด 5 รางวัล ได้แก่ เขตลาดกระบัง เขตดอนเมือง เขตทวีวัฒนา เขตคันนายาว และเขตบางขุนเทียน


           รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองขนาดใหญ่ต้องใช้งงบประมาณจำนวนมากในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน และการพัฒนาเมืองในทุกด้าน โดยเงินดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากภาษีบำรุงท้องที่ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณและยกย่องขมเขยผู้เสียภาษีที่ให้ความร่วมมือยื่นแบบและชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งต้องขอชมเชยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่จัดเก็บภาษีให้แก่กรุงเทพมหานครด้วย

 

อัลบั้มภาพ