เจาะอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอน คืบหน้าแล้ว 29.35%

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 2 ธันวาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 95 ครั้ง

           (2 ธ.ค.61) เวลา 10.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานีสูบน้ำบางอ้อ เขตบางนา ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยวางมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ ลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางนา ผู้แทนกิจการร่วมค้า เอสที-เอสจี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

            รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา อุโมงค์ดังกล่าวมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ม. ความยาว 9.4 กม. ความลึก 30 ม. โดยแนวอุโมงค์จะเริ่มจากอาคารรับน้ำบริเวณบึงหนองบอน ลอดใต้แนวคลองหนองบอน แนวคลองตาช้าง ถนนศรีนครินทร์ ถนนอุดมสุข ซอยอุดมสุข 29 ถนนสุขุมวิท 101/1 ลอดใต้แนวคลองบางอ้อ ผ่านสถานีสูบน้ำและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางอ้อ ในระหว่างพื้นที่ที่อุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนลอดผ่าน จะมีการก่อสร้างปล่องรับน้ำและอาคารรับน้ำ เพื่อรวบรวมน้ำในคลองต่างๆ ให้ระบายลงสู่อุโมงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับอาคารรับน้ำ 7 แห่ง ได้แก่ อาคารรับน้ำบึงหนองบอน อาคารรับน้ำคลองหนองบอน อาคารรับน้ำคลองเคล็ด อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.3 (อุดมสุข 56) อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 (อุดมสุข 42) อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 66/1 อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 101/1 สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ ขนาดกำลังสูบ 60 ลบ.ม./วินาที และอาคารทิ้งน้ำ 1 แห่ง ขณะนี้ผลงานการก่อสร้างที่ทำได้ 29.35% แผนงานที่วางไว้ 82.80% ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำและผู้รับจ้างหารือร่วมกันในการปรับแผนการทำงานเป็นระยะ รวมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ ที่ผ่านมาผู้รับจ้างได้เจาะอุโมงค์จากสถานีสูบน้ำบางอ้อไปยังอาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 66/1 ได้ความยาว 39.4 ม. ส่วนการก่อสร้างปล่องรับน้ำบึงหนองบอน ปล่องรับน้ำคลองหนองบอน ปล่องรับน้ำซอยสุขุมวิท 101/1 ปล่องรับน้ำคลองหลอด กม.2 (อุดมสุข 42) ปล่องรับน้ำคลองหลอด กม.3 (อุดมสุข 56) ดำเนินการเสร็จแล้ว นอกจากนี้พื้นที่ก่อสร้างอาคารรับน้ำ 2 แห่ง คือ อาคารรับน้ำคลองเคล็ด และอาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 66/1 ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบในสัญญาได้ จึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบการก่อสร้างอาคารทั้ง 2 แห่ง อย่างไรก็ตามคาดว่าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา จะแล้วเสร็จอย่างช้าประมาณกลางปี 64 แต่จากการลงพื้นที่พูดคุยกับผู้รับจ้างในขณะนี้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างจะเร่งรัดการทำงานให้แล้วเสร็จในปี 63 เมื่ออุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนแล้วเสร็จ จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 85 ตร.กม. ในพื้นที่เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตพระโขนง และเขตบางนา


----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ