เปิดโครงการต้นแบบการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธี

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 17 ธันวาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 62 ครั้ง

          กทม. จับมือ วช. และ ม.เกษตร กำแพงแสน เปิดกิจกรรม KICK OFF โครงการต้นแบบทดลองและสาธิต การควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธี ใช้เชื้อราทำลายเซลล์เนื้อเยื่อใบผักตบชวา จนเกิดการไหม้ใน 48 ชั่วโมง ใช้สิ่งมีชีวิตควบคุมสิ่งมีชีวิต เพิ่มทางเลือกด้วยวิธีธรรมชาติ

          (17 ธ.ค.61) เวลา 10.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม (KICK OFF) โครงการต้นแบบทดลองและสาธิตการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธี โดยมี ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม หัวหน้าโครงการการศึกษาคลองต้นแบบการควบคุมการระบาดของผักตบชวาในคลองเปรมประชากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตดอนเมือง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บริเวณคลองบ้านใหม่ แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ลงพื้นที่ชุมชนริมน้ำ ซึ่งรัฐบาลได้เห็นชอบการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมน้ำทั่วประเทศ ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านนวัตกรรมต่อชุมชน ได้สนับสนุนงบประมาณให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อดำเนินโครงการการศึกษาคลองต้นแบบการควบคุมการระบาดของผักตบชวาในคลองเปรมประชากรโดยชีววิธี สำหรับการจัดกิจกรรม (KICK OFF) โครงการต้นแบบและสาธิตการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธี เพื่อสาธิตการฉีดพ่นเชื้อรากำจัดผักตบชวาด้วยชีววิธี ควบคุมการระบาดของผักตบชวาในคลองเปรมประชากร ระยะทางประมาณ 50 กม. จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงกรุงเทพมหานคร ด้วยเชื้อรา Myrothecium roridum ซึ่งการใช้เชื้อรากำจัดผักตบชวาเป็นการเพิ่มทางเลือกด้วยวิธีธรรมชาติ ใช้สิ่งมีชีวิตควบคุมสิ่งมีชีวิต รวมทั้งพัฒนาสารกำจัดวัชพืชจากเชื้อรา (Mycoherbicide) Myrothecium roridum สูตรต่างๆ (Formulation) สำหรับควบคุมการระบาดของผักตบชวาในแหล่งน้ำ ตลอดจนเป็นการสร้างคลองต้นแบบ (เปรมประชากรโมเดล) สำหรับการควบคุมผักตบชวา โดยชีววิธี

          ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ผักตบชวาเป็นวัชพืชน้ำที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย เป็นพืชที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี และสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ปัญหาสำคัญของการระบาดของผักตบชวาคือกีดขวางทางระบายน้ำ ทำให้ออกซิเจนระบายน้ำลดลง ส่งผลกระทบต่อสัตว์และพืช ในแต่ละปีรัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณหลายล้านบาทในการขนย้ายผักตบชวาออกจากแหล่งน้ำ การควบคุมและขนย้ายสามารถทำได้ด้วยเครื่องจักร กำลังคน และสารเคมี อย่างไรก็ตามวิธีดังกล่าวไม่สามารถกำจัดผักตบชวาอย่างได้ผลและยั่งยืน การควบคุมโดยชีววิธีจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดงบประมาณในการกำจัดผักตบชวาและความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรม (KICK OFF) โครงการต้นแบบและสาธิตการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธี เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในการควบคุมการระบาดของผักตบชวาในคลองเปรมประชากร ทั้งนี้การควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีเป็นการใช้วิธีจากธรรมชาติ ด้วยเชื้อราของผักตบชวา ซึ่งเชื้อราจะเข้าทำลายเซลล์เนื้อเยื่อของใบและส่วนอื่นๆ ของผักตบชวา จนเกิดการไหม้ภายใน 48 ชั่วโมง โดยชีววิธีจะไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศน์และเซลล์ผิวหนังมนุษย์ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำให้ดีขึ้นอีกด้วย
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ