“BANGKOK STORIES" ร่วมแบ่งปันและบอกต่อเรื่องเล่าดีดีของ กทม.

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 22 มิถุนายน 2562 | จำนวนเข้าชม 101 ครั้ง

          (22 มิ.ย. 62) เวลา 15.00 น. ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดงาน “BANGKOK STORIES เรื่องเล่าดีดีของคนกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 ตอนมหานครแห่งการเรียนรู้" โดยมี นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางจินดารัตน์ ชโยธิน ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ภาคีเครือข่าย วิทยากร สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

          โครงการ BANGKOK STORIES เรื่องเล่าดีดีของคนกรุงเทพฯ คือหนึ่งในโครงการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกรุงเทพมหานครและประชาชน เพื่อเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดของชาวกรุงเทพมหานครให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี กระตุ้นให้ประชาชนอยากมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนากรุงเทพมหานครให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ผ่านความสุข แรงบันดาลใจ ทัศนคติ ที่เกิดจากมุมมอง วิธีคิดและการใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ผ่านมาคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพฯ ภายใต้นโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง" ซึ่งดำเนินการตาม 5 นโยบายทันใจ ดังนี้ 1) สะอาด (Clean) : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด 2) สะดวก (Convenient) : เดินทางสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก 3) ปลอดภัย (Community) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย 4) คุณภาพชีวิตดี (Care) : ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 5) วิถีพอเพียง (Common way of living) : ภูมิใจในรากฐานไทย พอใจในความเป็นอยู่ ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้กรอบเวลา เพื่อกำหนดระยะเวลาการทำงานและการเห็นผลงานอย่างชัดเจน คือ 100 วัน 200 วัน 300 วัน และ 1 ปี เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนากรุงเทพฯ อย่างรวดเร็วที่สุด และเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครให้ดีขึ้นอย่างสมบูรณ์

         การจัดงาน BANGKOK STORIES เรื่องเล่าดีดีของคนกรุงเทพฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด Megacity of Learning หรือ มหานครแห่งการเรียนรู้ โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมการเสวนา BANGKOK SAY ในหัวข้อ “มหานครแห่งการเรียนรู้" การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งเยาวชน จากโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กิจกรรมอบรมอาชีพ เมนูสายพันธุ์ไทยสไตล์เจแปน ฟรี 50 ท่าน (เฉพาะผู้ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า) กิจกรรมการเรียนรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ การออกร้านให้บริการทำผมสตรีจากร้านเกศาทรงสวย บริการตัดผมบุรุษจากร้านร่ำรวยบาร์เบอร์ บริการนวดแผนไทยจากร้านสุขแท้ผ่อนคลาย และบริการบะหมี่โบราณจากร้านครัวนครภัณฑ์ นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครจะมีการจัดงาน BANGKOK STORIES เรื่องเล่าดีดีของคนกรุงเทพฯ ขึ้นอีก 2 ครั้ง ในวันที่ 27 ก.ค. 62 ณ ท่ามหาราช และวันที่ 24 ส.ค. 62 ณ สวนลุมพินี

          ดร.วัลลภฯ กล่าวว่า กรุงเทพมหานครต้องการที่จะมอบสิ่งดี ๆ ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะการให้โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ ซึ่งไม่เพียงแค่นักเรียนในโรงเรียนเท่านั้นที่สามารถเรียนรู้ได้ แต่หมายรวมถึงการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ นั่นคือ “การเรียนรู้ตลอดชีวิต" กรุงเทพมหานครเปิดโอกาสให้ทุกคนที่ประสงค์จะมีความรู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นงานอดิเรก หรืออาจนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อหารายได้ มีภาคภูมิใจในคุณค่าของชีวิตและคุณค่าในตนเอง เพราะการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ การตัดผม การทำอาหาร ดนตรี กีฬา การศึกษาต่างประเทศ หรือการทำงานฝีมือ การประดิษฐ์ ไม่ได้ให้เพียงความรู้ แต่ได้ให้ความสุขทางใจด้วย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องราวดี ๆ ที่กรุงเทพมหานครอยากให้ประชาชนทุกคนได้รับทราบและช่วยกันบอกต่อให้สังคมให้ได้เห็น ขอให้ประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะเพศใด วัยใด อาชีพใดก็ตาม ช่วยกันบอกต่อความเป็น Unseen Bangkok และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งเอเชีย มหานครแห่งความสุขไปด้วยกัน

-------------------------- (มุทิตา...สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ