เสริมผิวจราจรแก้ปัญหาน้ำท่วมขังถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล

เผยแพร่โดย : Super Admin | 9 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 65 ครั้ง

 

     (27 มิ.ย. 60) เวลา 08.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเสริมผิวจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมบริเวณถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ช่วงจากถนนพระรามที่ 2 ถึงปั๊มแก๊ส NGV เขตบางขุนเทียน โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตบางขุนเทียน สำนักการโยธา สำนัการระบายน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

     กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา และสำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วม ซึ่งพื้นถนนในบริเวณดังกล่าวมีสภาพเป็นแอ่งกระทะ เมื่อเกิดฝนตกลงมาปริมาณมาก ทำให้เกิดน้ำรอการระบายเนื่องจากน้ำไม่สามารถไหลลงท่อระบายน้ำได้ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง กรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินการแก้ปัญหาโดยการเสริมผิวจราจรให้สูงขึ้น เพื่อให้น้ำจากผิวจราจรระบายลงท่อระบายน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยดำเนินการปูแอสฟัลท์ผสมร้อน ความหนาเฉลี่ย 7-10 ซม. บริเวณถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ช่วงจากถนนพระรามที่ 2 ถึงปั๊มแก๊ส NGV ระยะทางประมาณ 415 ม. ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการปูแอสฟัลท์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

     ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจดูความเรียบร้อยบริเวณถนนดังกล่าวที่ได้ดำเนินการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์แล้ว พร้อมทั้งให้สำนักการระบายน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมและสร้างบ่อสูบน้ำ เพื่อดึงน้ำลงคลองสะแกงามและคลองราชมนตรี เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ตลอดจนเพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรไป-มา

----------------- (จิรัฐคม...กปส. รายงาน)