กทม. พร้อมปฏิบัติงานป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 64

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 29 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 81 ครั้ง

          (29 ธ.ค.63) เวลา 10.00 น. : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถเพื่อดูแลความปลอดภัยประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยมี นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ สำนักการแพทย์ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม กองบัญชาการตำรวจนครบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า)

รณรงค์เตรียมการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัย

           รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ถึงแม้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 นี้คนไทยและคนอีกหลายประเทศต้องพบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดซ้ำของโรค COVD -19 อีกระลอก ทำให้การเดินทางออกต่างจังหวัด เพื่อท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาในบางพื้นที่อาจไม่สามารถทำได้ และในหลายพื้นที่ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ภาครัฐ หรือแต่ละจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครออกประกาศไว้ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรค COVID - 19 อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครก็มิได้ละเลยการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในด้านอื่นๆ โดยพยายามที่จะป้องกันและลดจำนวนความสูญเสียที่มักจะเกิดจากภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติภัยจากอัคคีภัย อุบัติเหตุบนท้องถนน และสาธารณภัยอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนว่า กทม.มีความพร้อมในการดูแลและป้องกันเหตุอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปล่อยขบวนรถเตรียมความพร้อมและรณรงค์การป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ที่จะร่วมดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนควบคู่ไปกับการป้องกันและควบคุมโรคระบาดโควิด-19 ประกอบด้วย รถดับเพลิงและกู้ภัยของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 21 คัน รถสายตรวจของสำนักเทศกิจ จำนวน 8 คัน รถหน่วยแพทย์กู้ชีวิตของสำนักการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 คัน รถตรวจการณ์ของสำนักการจราจรและขนส่ง จำนวน 1 คัน รถหน่วยซ่อมเคลื่อนที่เร็วของกองโรงงานช่างกล จำนวน 1 คัน รถสายตรวจ 191 ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล จำนวน 1 คัน รถบรรเทาสาธารณภัยของ อปพร. จำนวน 2 คัน รวมจำนวน 43 คัน

 

วาง 5 มาตรการเข้มดูแลความปลอดภัยประชาชน

           รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรุงเทพมหานครได้กำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยและกำชับให้สำนักงานเขต และหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ร่วมกันดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 64 โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัย รวมถึงการดูแลความปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มงวด ประกอบด้วย 5 มาตรการ ได้แก่ ​1. มาตรการป้องกันอัคคีภัย โดยตรวจสอบสถานที่ที่เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นประจำ และจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ อาทิ สถานบริการ สถานบันเทิง อาคารสูง บริเวณใต้สะพานข้ามทางแยกต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งจัดทำแผนในการลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นอีก ​2. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้สโลแกน “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เดินทางอย่างปลอดภัย ​3. มาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณสถานที่จัดงานเทศกาลปีใหม่โดยตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณสถานที่จัดงานต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยสูงสุด ​4. มาตรการดูแลสุขภาพอนามัย โดยร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสิ่งของในกระเช้าของขวัญตามห้างสรรพสินค้า และร้านค้าต่างๆ ว่ามีสิ่งของหรืออาหารที่ใกล้จะหมดอายุมาจำหน่ายให้กับประชาชนหรือไม่ 5. มาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย โดย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นใจและอบอุ่นใจในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

เจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังครอบคลุมพื้นที่ 84 จุด

            ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรถดับเพลิงและกู้ภัย รถหน่วยแพทย์กู้ชีวิต พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ สำนักการแพทย์ หน่วยทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในเขตพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ โดยจัดรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 84 จุด ณ สถานีดับเพลิงหลัก จำนวน 47 จุด และจุดเฝ้าระวังเป็นพิเศษ จำนวน 37 จุด พร้อมทั้งจุดบริการประชาชนบริเวณถนนเข้า - ออกเมือง เพื่อให้บริการตรวจสอบสภาพรถ และตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ประชาชนฟรี ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 4 ม.ค.64 รวมทั้งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 ขึ้น ณ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นใจและอบอุ่นใจในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัย เพื่อขอความช่วยเหลือ โทร. 199 และสายด่วน 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ตั้งจุดให้บริการประชาชน 24 ชั่วโมง พร้อมคัดกรองโควิด-19 ทั่วกรุง 11 จุด

          นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและคัดกรองโควิด-19 ที่เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและเดินทางกลับในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งพร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 4 ม.ค.64 รวมจำนวน 11 จุด ประกอบด้วย จุดบริการประชาชน จำนวน 7 จุด บริเวณเส้นทางเข้าออกเมือง ได้แก่ 1.บริเวณปั๊มน้ำมันบางจาก กม.4+200 ริมถนนบางนา-ตราด เยื้องตึกเนชั่น เขตบางนา 2.บริเวณปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนพระราม 2 มุ่งหน้ามหาชัย (ฝั่งขาออก) เลยสำนักงานเขตบางขุนเทียนไปประมาณ 2 กิโลเมตร และบริเวณปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนพระราม 2 ด้านตรงข้าม (ฝั่งขาเข้า) เขตบางขุนเทียน 3.บริเวณหน้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพุทธมณฑล (ขาเข้า) ถนนบรมราชชนนี และบริเวณปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ แยกฉิมพลี ถ.บรมราชชนนี (ขาออก) ทางคู่ขนานด้านใน เขตทวีวัฒนา 4.บริเวณสะพานเข้าสนามฟุตซอล ทางยกระดับสุวินทวงศ์ (ขาออก) เขตหนองจอก 5.บริเวณสถานีรถไฟดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต (ขาออก) เขตดอนเมือง 6.บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองแขม ซ.เพชรเกษม 79 เขตหนองแขม 7.บริเวณสามแยกปากทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ (สามแยกสุขสมาน) ถนนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง และจุดบริการประชาชนบริเวณสถานีขนส่ง จำนวน 4 จุด ได้แก่ 1.บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่-ตลิ่งชัน) เขตตลิ่งชัน 2.บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ปิ่นเกล้า) ถนนบรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย 3.บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) เขตคลองเตย และ 4.บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต) เขตจตุจักร

————-(อรรจน์ชญาณ์... สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ