กทม.หารือรพ.ศิริราชและส่วนที่เกี่ยวข้อง วางแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณโดยรอบ

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 2 ตุลาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 111 ครั้ง

           (2 ต.ค.63) เวลา 14.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช โดยมี รศ.นพ.วิศิษฏ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราช ผู้บริหารสำนักการจราจรและขนส่ง ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตบางกอกน้อย ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย ผู้แทนสถานีตำรวจรถไฟธนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย

         รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชได้เชิญกรุงเทพมหานคร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาประชุมร่วมกันเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช เนื่องจากในอนาคตบริเวณโรงพยาบาลศิริราช จะเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางรถไฟฟ้า รวมถึงเป็นโรงพยาบาลที่มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการบริหารจัดการด้านการจราจรและการสัญจรทางน้ำจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการจราจรและขนส่งร่วมกับสำนักการโยธา สำนักงานเขตบางกอกน้อย สถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย สถานีตำรวจรถไฟธนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา ตามที่โรงพยาบาลศิริราชและสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อยเสนอมา รวมถึงด้านวิศวกรรมจราจรที่กรุงเทพมหานครดูแลอยู่ ว่าจะสามารถไปด้วยกันได้อย่างไรบ้าง เช่น การตีเส้นจราจรกลางถนน สัญญาณไฟจราจรตามแยก การเทพื้นถนนรถไฟ การติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติม นอกจากการเดินทางทางรถแล้วทางเรือก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดูแล โดยเฉพาะการบริหารจัดการท่าเรือ ซึ่งโรงพยาบาลศิริราชจะอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาและอีกด้านจะติดกับคลองบางกอกน้อย จะมีการปรับปรุงท่าเรือที่ใช้งานอยู่ให้มีสภาพที่ดีขึ้น รวมถึงปรับปรุงท่าเรือในคลองบางกอกน้อยใช้เป็นท่าเรือสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลศิริราช นอกจากนี้ได้หารือในการดำเนินการขุดลอกคลองขมิ้น ส่วนต่อขยายออกสู่คลองบางกอกน้อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนวังหลัง ซึ่งสำนักการโยธาได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าเรือพรานนก การจัดระเบียบผู้ค้าและการจราจรที่ไม่เป็นระเบียบ การปรับปรุงถนนใหม่เพิ่มพื้นที่ทางเท้า การทำหลังคาเชื่อมต่อจากท่าเรือมายังถนนใหญ่ อย่างไรก็ตามงานปรับปรุงบางอย่างกรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการได้ทันที เนื่องจากมีงบประมาณในส่วนนั้นอยู่แล้ว เช่น การตีเส้นจราจรกลางถนน สัญญาณไฟจราจรตามแยก สำหรับในส่วนที่ต้องใช้งบประมาณ เช่น ป้ายสัญญาณไฟเข้าออกโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งในช่วงเช้าจะมีรถเข้า 2 เลน ออก 1 เลน ช่วงบ่ายจะมีรถเข้า 1 เลน ออก 2 เลน ในส่วนนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดสรรงบประมาณต่อไป

-----  (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ