เบิกฤกษ์ “พระปกเกล้าสกายปาร์ค" สร้างสวนสาธารณะ พร้อมทางเดินเชื่อมต่อฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนคร

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 16 พฤษภาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 1,782 ครั้ง

 

           (16 พ.ค. 62) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีบวงสรวงโครงการก่อสร้าง “สะพานพระปกเกล้าสกายปาร์ค” ภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า (พระปกเกล้า Sky Park) โดยมี นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักวางผังและพัฒนาเมือง ผู้อำนวยการเขตพระนคร ผู้อำนวยการเขตคลองสาน ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลปากคลองสาน ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลบุปผาราม และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้าฯ ฝั่งพระนคร เขตพระนคร

         สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น 1 ใน 9 ภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที เพื่อให้การบริหารราชการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของกรุงเทพมหานครดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะดำเนินการให้เป็นรูปธรรมทันที ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนโยบายที่ 4 “คุณภาพชีวิตที่ดี” (care) ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ เป็นการปรับปรุงโครงสร้างเดิมของรางรถไฟฟ้าลาวาลินที่สร้างค้างและปัจจุบันไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ให้กลายเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้า ระยะทาง 280 เมตร พร้อมมุมพักผ่อน ทางเดิน และทางจักรยาน เชื่อมการสัญจรฝั่งธนบุรีเข้ากับฝั่งพระนคร ท่ามกลางสีเขียวของต้นไม้และพืชพันธุ์ที่ให้ความร่มรื่นตลอดเส้นทางสัญจร พร้อมชมวิวที่สวยงามข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เกิดประโยชน์สูงสุด

        ทั้งนี้ โครงสร้างเดิมของรางรถไฟฟ้าลาวาลิน มีความยาวประมาณ 280 เมตร กว้าง 8.50 เมตร มีระยะห่างจากช่องทางเดินรถสะพานพระปกเกล้าทั้งสองฝั่ง 0.80 เมตร ความสูงคงที่วัดจากระดับพื้นดินที่ 9.00 เมตร เมื่อเทียบกับสะพานพระปกเกล้า ขาออกอยู่ระดับสูงกว่าประมาณ 2 เมตร ที่ปลายสะพานและระดับเท่ากันที่กลางสะพาน ส่วนสะพานพระปกเกล้าขาเข้ามีระดับเท่ากันที่ปลายสะพานฝั่งธนบุรี ปลายสะพานฝั่งพระนครเป็นโครงสร้างตัดไม่มีทางขึ้น – ลง มีระยะยื่นเข้ามาจากริมฝั่งแม่น้ำประมาณ 40 เมตร และมีแนวดิ่งอยู่ในเขตสวนสาธารณะเชิงสะพานพระปกเกล้าฝั่งพระนคร ปลายสะพานฝั่งธนบุรีเป็นโครงสร้างตัดไม่มีทางขึ้น – ลง มีระยะยื่นเข้ามาจากริมฝั่งแม่น้ำประมาณ 40 เมตร และมีแนวดิ่งอยู่ในเขตสวนป่ากรุงเทพมหานครเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งโครงการก่อสร้าง “สะพานพระปกเกล้าสกายปาร์ค” เริ่มตั้งแต่ปลายสะพานฝั่งธนบุรีเหนือสวนป่าเฉลิมพระเกียรติถึงปลายสะพานฝั่งพระนคร ระยะทางประมาณ 280 เมตร มีระยะเวลาดำเนินการ 360 วัน ลงนามในสัญญาจ้างวันที่ 28 มีนาคม 2562 ครบกำหนดแล้วเสร็จวันที่ 23 มีนาคม 2563


----------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ