ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์แนวใหม่ของกรุงเทพมหานคร

9 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 183 ครั้ง

          แนะผู้บริหารเขตยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจประชาชน เร่งแก้ปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ความเดือดร้อนของประชาชน และให้นักประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตรีบแจ้งให้ประชาชนทราบ รวมทั้งประสานความร่วมมือประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต

          (9 ต.ค.62) นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางจินดารัตน์ ชโยธิน ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและโฆษกกรุงเทพมหานคร นางกนกรัตน์ พันธ์นรา ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร น.ส.วรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชุมสัญจรขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์แนวใหม่ของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ โดยมีผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายปกครอง และนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักงานเขตสาทร

          รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขอให้ผู้อำนวยการเขตเร่งแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างความเป็นมิตรกับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกอบอุ่นใจที่บุคลากรของกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะดูแลความทุกข์-สุข ของประชาชน และพร้อมให้ความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้การผลักดันนโยบายและการพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความราบรื่น บรรลุเป้าหมาย เพื่อคุณภาพชีวิตและความสุขของคนกรุงเทพฯ

          ด้านโฆษกของกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า หลังจากที่สำนักงานเขต หรือเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนแล้ว ขอให้นักประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตเผยแพร่การปฏิบัติงานดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ สื่อโซเซียล ซึ่งประชาชนสามารถรับรู้ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานครทางหนึ่งด้วย

---------------------

อัลบั้มภาพ