เร่งแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมย่านจอมทองและบางแค

6 มิถุนายน 2562 | จำนวนเข้าชม 104 ครั้ง

          (6 มิ.ย.62) เวลา 13.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่ส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรเกษม ประกอบด้วย สถานีบางหว้า เขตภาษีเจริญ สถานีบางแค เขตบางแค จากนั้นตรวจจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เขตจอมทอง บริเวณบ่อสูบน้ำข้างธนาคารทหารไทย ถนนจอมทอง บ่อสูบน้ำโรงไม้ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินตัดถนนจอมทอง และตรวจจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เขตบางแค บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอยเศรษฐกิจ 48 และซอยอัสสัมชัญ 23 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

          จี้ผู้รับจ้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เร่งลอกท่อระบายน้ำตามแนวถนนเพชรเกษม

          เนื่องจากบริเวณถนนเพชรเกษมในพื้นที่เขตภาษีเจริญและเขตบางแค มีโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ส่งมอบพื้นที่ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี 54 เป็นต้นมา การก่อสร้างได้แบ่งออกเป็น 4 สัญญา ซึ่งสัญญาที่ 4 มีเส้นทางการก่อสร้างผ่านพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ภาษีเจริญ และบางแค อย่างไรก็ตามในระหว่างการก่อสร้างผู้รับจ้างได้ยกเลิกบ่อพักและท่อระบายน้ำบางส่วน เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางขึ้นลงสถานี โดยได้ก่อสร้างบ่อพักและท่อระบายน้ำขึ้นใหม่เพื่อทดแทนบ่อพักเดิม ซึ่งบริเวณถนนเพชรเกษมในพื้นที่เขตภาษีเจริญได้มียกเลิกและก่อสร้างบ่อพักและท่อระบายน้ำขึ้นใหม่ทั้งหมด 20 บ่อ ซึ่งผู้รับจ้างยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการก่อสร้างบ่อพักพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในวันที่ 15 มิ.ย.62 ทั้งนี้จากการตรวจสอบบ่อพักและท่อระบายน้ำบริเวณถนนเพชรเกษมพบว่ามีเศษหินปูนทราย รวมถึงเศษวัสดุจากการก่อสร้างตกหล่นลงไปในท่อระบายน้ำ ซึ่งผู้รับจ้างจะดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ และถนนเพชรเกษม ระยะทาง 10 กม. รวมทั้ง 2 ฝั่งความยาว 20 กม. จากการลงพื้นที่ติดตามการทำงานพบว่าผู้รับจ้างยังไม่ได้เริ่มดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เร่งรัดผู้รับจ้างให้กำหนดแผนทำงานและเริ่มเข้าพื้นที่ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำและบ่อพักให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักงานเขตในพื้นที่ รฟม. และผู้รับจ้าง ร่วมกันตรวจสอบบ่อพักและท่อระบายน้ำบริเวณถนนเพชรเกษม เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในจุดที่มีก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          เตรียมเชื่อมไฟฟ้าบ่อสูบน้ำอัสสัมชัญ 23 ดึงน้ำหมู่บ้านเศรษฐกิจลงคลองบางแวก

          สำหรับบริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีสภาพพื้นที่ลุ่มต่ำมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ เมื่อเกิดฝนตกในพื้นที่จะก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว รวมถึงประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง ที่ผ่านมาสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยก่อสร้างบ่อสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม จากเดิม 4 บ่อสูบ กำลังสูบรวม 0.5 ลบ.ม./วินาที เพิ่มเป็น 11 บ่อสูบ กำลังสูบรวม 1.5 ลบ.ม./วินาที ประกอบด้วย บ่อสูบน้ำถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ตอนลงคลองบางจาก บ่อน้ำเสียเดิมถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ตอนลงคลองบางจาก บ่อสูบน้ำซอยเศรษฐกิจ 31-10-3 ตอนลงคลองทวีวัฒนา บ่อสูบน้ำตอนลงคลองบางขี้แก้ง ฝั่งตะวันตก บ่อสูบน้ำตอนลงคลองบางขี้แก้ง ฝั่งตะวันออก บ่อสูบน้ำซอยเศรษฐกิจ 26 ตอนลงคลองบางขี้แก้ง บ่อสูบน้ำซอยเศรษฐกิจ 22-15 ตอนลงคลองบางขี้แก้ง บ่อสูบน้ำตรงข้ามซอยเศรษฐกิจ 54 ตอนลงคลองบางแวก บ่อสูบน้ำตรงข้ามซอยอัสสัมชัญ 23 ตอนลงคลองบางแวก บ่อสูบน้ำซอยเศรษฐกิจ 48 ตอนลงคลองบางแวก และคูน้ำซอยเศรษฐกิจ 48 เพื่อเร่งระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจลงสู่คลองในพื้นที่โดยรอบ ได้แก่ คลองทวีวัฒนา คลองบางจาก และคลองบางขี้แก้ง ซึ่งคลองดังกล่าวจะรับน้ำจากหมู่บ้านเศรษฐกิจ จากนั้นจะระบายลงสู่คลองทวีวัฒนา และระบายลงสู่คลองราชมนตรี ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำติดตามงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าบริเวณบ่อสูบน้ำตรงข้ามซอยอัสสัมชัญ 23 และเร่งการก่อสร้างบ่อสูบน้ำซอยเศรษฐกิจ 48 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้น

          เล็งยกผิวจราจรพร้อมวางรางยูระบายน้ำถนนจอมทอง

ส่วนในพื้นที่เขตจอมทองบริเวณแยกวุฒากาศ เป็นจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ซึ่งสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตจอมทองได้พิจารณาหาแนวทางร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายในช่วงฤดูฝน โดยดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณบ่อสูบน้ำข้างธนาคารทหารไทย และบ่อสูบน้ำใต้สะพานบางขุนเทียน ถนนจอมทอง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซลบริเวณถนนวุฒากาศ ช่วงคลองบางค้อ ส่วนระบบถาวรสำนักการระบายน้ำเตรียมโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพบ่อสูบน้ำใต้สะพานบางขุนเทียนทั้ง 2 ฝั่ง ย้ายสถานีสูบน้ำคลองบางค้อไปยังปากคลองด่าน ปรับปรุงบ่อสูบน้ำข้างธนาคารทหารไทยและก่อสร้างรางยูระบายน้ำ (Gutter) การวางท่อระบายน้ำถนนจอมทอง ช่วงคลองด่านถึงถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และประสานสำนักการโยธาเสริมยกผิวจราจรถนนจอมทอง บริเวณหน้าธนาคารทหารไทย ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ