ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์แนวใหม่ของกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 10 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง

           เร่งการนำเสนอข้อมูลที่มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยตรง เพื่อประสานความร่วมมือประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต และนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของความสุขในการให้บริการประชาชน เพื่อสร้างความเป็นกันเอง เข้าถึงได้ ให้ความแนบแน่นในความสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่

          (10 ต.ค.62) เวลา 13.30 น. นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางจินดารัตน์ ชโยธิน ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและโฆษกกรุงเทพมหานคร นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางกนกรัตน์ พันธ์นรา ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร น.ส.วรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชุมสัญจรขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์แนวใหม่ของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562 กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ โดยมีผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายปกครอง และนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตบางกอกน้อย

          รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขอให้ผู้อำนวยการเขตเร่งแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างความเป็นมิตรกับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกอบอุ่นใจที่บุคลากรของกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะดูแลทุกข์สุขของประชาชน และพร้อมให้ความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้การผลักดันนโยบายและการพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความราบรื่น บรรลุเป้าหมาย เพื่อคุณภาพชีวิตและความสุขของคนกรุงเทพฯ

         ด้านโฆษกของกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า หลังจากที่สำนักงานเขต หรือเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนแล้ว ขอให้นักประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตเร่งนำเสนอการปฏิบัติงานดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อโซเซียล ซึ่งประชาชนสามารถรับรู้ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานครทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ขอให้นักประชาสัมพันธ์พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์โดยใช้ภาษาที่ลดความเป็นทางการลงและเพิ่มความใกล้ชิดกับประชาชนให้มากขึ้น เนื่องจากกทม.เป็นหน่วยงานที่ให้บริการคนกรุงเทพฯ ในหลากหลายมิติ ซึ่งการทำงานของสำนักงานเขตนั้นมีความใกล้ชิดกับประชาชนโดยตรง จึงควรมีการสื่อสารและการนำเสนอภารกิจการทำงานของหน่วยงานในการช่วยเหลือดูแลประชาชนให้สามารถเข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง โดยอาจนำเสนอถึงความสุขในการทำงานของข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ยินดีให้บริการและพร้อมแก้ไขปัญหาให้ประชาชาชนชาวกรุงเทพฯ ด้วยความเต็มใจตลอดมา

         ในส่วนของผู้ช่วยเลขานุการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ช่วยเผยแพร่และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “กทม.Connect” เนื่องจากแอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นช่องทางหรือกระบอกเสียงในการบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ประชาชนได้รับทราบ และให้ประชาสัมพันธ์โครงการ BANGKOK STORIES เรื่องเล่าดีดีของคนกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกรุงเทพมหานครและประชาชน เพื่อเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดของคนกรุงเทพมหานครให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และกระตุ้นให้ประชาชนอยากมีส่วนร่วมและช่วยพัฒนากรุงเทพมหานครให้น่าอยู่มากขึ้น ผ่านความสุข แรงบันดาลใจ ทัศนคติ ที่เกิดจากมุมมอง วิธีคิดและการใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนากรุงเทพฯ ให้ดียิ่งขึ้น

--------------------- (สกณธ์/มุทิตา สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ