เร่งแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมถนนเพชรเกษม

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 11 กรกฎาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 97 ครั้ง

          (11 ก.ค.62) เวลา 13.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่ส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรเกษม ณ สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า เขตภาษีเจริญ และตรวจการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตบางแค บริเวณบ่อสูบน้ำข้างเดอะมอลล์บางแค โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

          จี้ผู้รับจ้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เร่งลอกท่อแก้น้ำท่วมถนนเพชรเกษม

          เนื่องจากบริเวณถนนเพชรเกษมในพื้นที่เขตภาษีเจริญและเขตบางแค มีโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน กรุงเทพมหานครได้ส่งมอบพื้นที่ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี 54 เป็นต้นมา การก่อสร้างได้แบ่งออกเป็น 4 สัญญา ซึ่งสัญญาที่ 4 มีเส้นทางการก่อสร้างผ่านพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ และเขตบางแค อย่างไรก็ตามในระหว่างการก่อสร้างผู้รับจ้างได้ยกเลิกบ่อพักและท่อระบายน้ำบางส่วน เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางขึ้นลงสถานี โดยได้ก่อสร้างบ่อพักและท่อระบายน้ำขึ้นใหม่เพื่อทดแทนบ่อพักเดิม ซึ่งบริเวณถนนเพชรเกษมในพื้นที่เขตภาษีเจริญได้ยกเลิกบ่อพัก 20 บ่อ พื้นที่เขตบางแคยกเลิกบ่อพัก 7 บ่อ ทั้งนี้จากการตรวจสอบบ่อพักและท่อระบายน้ำบริเวณถนนเพชรเกษมพบว่ามีเศษหินปูนทราย รวมถึงเศษวัสดุจากการก่อสร้างตกหล่นลงไปในท่อระบายน้ำ ที่ผ่านมาผู้รับจ้างได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ และถนนเพชรเกษมความยาว 10 กม. รวมทั้ง 2 ฝั่งความยาว 20 กม. อย่างไรก็ดีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำและบ่อพักที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะบริเวณถนนเพชรเกษมหน้าเดอะมอลล์บางแค ที่ได้รับผลกระทบเมื่อฝนตกหนักเกินกว่า 100 มม./ชม. ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นผิวจราจร นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักงานเขตในพื้นที่ รฟม. และผู้รับจ้าง ร่วมกันตรวจสอบบ่อพักและท่อระบายน้ำบริเวณถนนเพชรเกษม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในจุดที่มีก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          ปรับปรุง 14 บ่อสูบพัฒนาแก้มลิงรองรับน้ำฝนถนนเพชรเกษม

          นอกจากนี้สำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มขีดความสามารถระบบระบายน้ำบริเวณถนนเพชรเกษม เขตบางแค ทั้งนี้ถนนเพชรเกษม ช่วงจากหน้าตลาดบางแคถึงคลองบางหว้า เป็น 1 ใน 56 จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ซึ่งการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำบริเวณดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ การปรับปรุงบ่อสูบน้ำเดิมให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม สำหรับการปรับปรุงบ่อสูบน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำ บริเวณริมถนนเพชรเกษม ช่วงคลองยายเทียบถึงคลองยายเพียร จำนวน 14 แห่ง ประกอบด้วย บ่อสูบน้ำเพชรเกษม 53 บ่อสูบน้ำข้างเดอะมอลล์บางแค บ่อสูบน้ำคลองยายเทียบขาเข้าฝั่งตะวันตก บ่อสูบน้ำคลองยายเทียบขาเข้าฝั่งตะวันออก บ่อสูบน้ำคลองยายเทียบขาออกฝั่งตะวันตก บ่อสูบน้ำคลองยายเทียบขาออกฝั่งตะวันออก บ่อสูบน้ำคลองราชมนตรีขาเข้า บ่อสูบน้ำคลองราชมนตรีขาออก บ่อสูบน้ำคลองยายเพียรขาเข้าฝั่งตะวันตก บ่อสูบน้ำคลองยายเพียรขาเข้าฝั่งตะวันออก บ่อสูบน้ำคลองยายเพียรขาออกฝั่งตะวันตก บ่อสูบน้ำคลองยายเพียรขาออกฝั่งตะวันออก บ่อสูบน้ำข้างคอนโด Horizon และบ่อสูบน้ำคลองบางหว้า ขณะนี้การปรับปรุงบ่อสูบน้ำบริเวณดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจะช่วยระบายน้ำบริเวณถนนเพชรเกษม ลงคลองยายเทียบ คลองราชมนตรี คลองยายเพียร ลงสู่คลองภาษีเจริญ ระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาแก้มลิงเพชรเกษม เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำในช่วงที่ฝนตกหนัก รองรับน้ำจากถนนเพชรเกษมบริเวณหน้าเดอะมอลล์บางแคมาเก็บไว้ในแก้มลิงเพชรเกษม เมื่อฝนหยุดตกหรือระดับน้ำในคลองลดลงให้สูบน้ำออกระบายลงคลองบางแคและคลองราชมนตรี รวมถึงพิจารณาขุดลอกแก้มลิงเพชรเกษมเพื่อให้มีระดับความลึกเพิ่มขึ้นและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม อีกทั้งในอนาคตกรุงเทพมหานครยังมีโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา ซึ่งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งธนบุรีต่อไป
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ