เทศกิจ จัดโครงการ “แต่งแต้มสีสัน สานสัมพันธ์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา" ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 30 พฤศจิกายน 2561 | จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง

          (30 พ.ย.61) เวลา 08.00 น. : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “แต่งแต้มสีสัน สานสัมพันธ์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา” โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายจิรวัฒน์ แพงมา ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ ผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้บริหารเขตธนบุรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าสำนักเทศกิจ เขตธนบุรี

          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทศกิจจัดโครงการ “แต่งแต้มสีสัน สานสัมพันธ์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา” ขึ้น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสำนักเทศกิจและทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาใหม่ให้มีความสะอาด สวยงาม และสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยดำเนินการบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่กำแพงวัดกัลยาณมิตรถึงสะพานพุทธยอดฟ้า และบริเวณโดยรอบสำนักเทศกิจ พื้นที่ดำเนินการประมาณ 2,100 ตารางเมตร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศกิจ สังกัดสำนักเทศกิจ จำนวน 300 คน

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการ “แต่งแต้มสีสัน สานสัมพันธ์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา” เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามแนวคิด NOW “ทำจริง เห็นผลจริง” ที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีความสะอาด สวยงาม และเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานครขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และขอให้ทุกภาคส่วนได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวและชื่นชมต่อไป
————————(อรรจน์ชญาณ์... สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ