เปิด สวนสุขภาพคลองวัดตรี ปอดแห่งใหม่ในซอยสามเสน 4 และซอย 6

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 15 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 86 ครั้ง

          (15 ต.ค. 62) นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด “สวนสุขภาพคลองวัดตรี” ตั้งอยู่ระหว่างซอยสามเสน 4 และซอยสามเสน 6 เขตพระนคร โดยมี นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหารโรงแรมสามเสนสตรีท ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เขตพระนคร ประชาชนในชุมชน ร่วมพิธีเปิด ทั้งนี้การดำเนินการจัดทำสวนสุขภาพดังกล่าว สำนักงานเขตพระนครได้รับการสนับสนุนเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็กจาก นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และโรงแรมสามเสนสตรีท เพื่อให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย

        รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย และเป็นปอดให้คนกรุงเทพฯ โดยเฉพาะพื้นที่ชั้นในมีพื้นที่ว่างสำหรับทำสวนสุขภาพค่อนข้างน้อยเนื่องเป็นเขตที่เป็นศูนย์รวมความเจริญในทุกด้าน มีประชาชนพักอาศัยเป็นจำนวนมาก และที่ดินมีราคาแพง การจัดทำ “สวนสุขภาพคลองวัดตรี” ถือว่ามีความสำคัญมากเพราะจะช่วยให้พื้นที่กรุงเทพมหานครมีสวนสุขภาพเพิ่มขึ้น และยังสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าที่เป็นจุดเสี่ยงให้เป็นสวนสาธารณะ มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น เป็นที่พักผ่อน และมีพื้นที่สำหรับออกกำลังกายตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ที่มีเป้าหมายให้ “ประชาชน สุขภาพดี” ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันจัดทำสวนสุขภาพแห่งนี้ให้เป็นปอดแห่งใหม่ในชุมชน พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนที่มาใช้บริการสวนสุขภาพดังกล่าว ได้ร่วมกันดูแลรักษาอุปกรณ์ออกกำลังกาย และเครื่องเล่นเด็กแห่งนี้ให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้อย่างยาวนานต่อไป


---------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ