เชิญชวนประชาชนรักษาสุขภาพ พร้อมรับมือเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 15 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 163 ครั้ง

            นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของ ประเทศไทย พ.ศ. 2562 -2563 จะเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวตั้งแต่กลางเดือน 17 ต.ค.62 ถึงกลางเดือน ก.พ. 2563 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวสภาพอากาศจะมีความแปรปรวน และอาจทำให้อุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนทำให้ร่างกายป่วยด้วยโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาวได้ง่ายกว่าปกติ โดยเฉพาะโรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคสุกใส โรคมือ เท้า ปาก และโรคอุจจาระร่วง ซึ่งสามารถแพร่กระจายติดต่อได้ง่ายและรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป เด็กเล็กอายุระหว่าง 6 เดือนถึง 2 ปี ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบ หืด และผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

          ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ ได้มีมาตรการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในช่วงฤดูหนาว ได้แก่ การวินิจฉัยและการให้การรักษาที่ถูกต้องตามแนวทาง การรักษาโรค และจัดการสำรองยาให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย โดยได้เตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการเชิงรุก ด้วยการให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคแก่ประชาชนและเครือข่าย พร้อมทั้งจัดทำโปสเตอร์ให้ความรู้โรคที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงฤดูหนาว ตามจุดบริการต่าง ๆ และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนผ่านทางเว็บไซต์สำนักการแพทย์ และFacebook Fanpage : สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

           ทั้งนี้จึงขอให้ประชาชนระมัดระวัง ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย และครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำที่สะอาดหรือน้ำต้มสุก น้ำบรรจุขวดที่มีเครื่องหมาย อย.รับรอง เลือกซื้อน้ำแข็งที่สะอาดไม่มีตะกอน ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดก่อนรับประทานอาหาร หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อต่างๆ สำหรับผู้ป่วยควรอยู่บ้าน ไม่ควรเข้าไปที่ชุมชน แต่หากจำเป็นให้สวมหน้ากากอนามัย หรือใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกเวลาไอหรือจาม นอกจากนี้ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอ สวมเสื้อผ้าที่มีความหนาหรือห่มผ้าเพื่อเพิ่มความอบอุ่นแก่ร่างกาย และงดการดื่มแอลกอฮอล์แก้หนาวเพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้หัวใจวายและเสียชีวิตได้

 

อัลบั้มภาพ