ผู้ว่าฯ อัศวิน ร่วมสัมมนาความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกรุงเทพฯ กับเมืองฉื๋อเจียจวง

เผยแพร่โดย : Super Admin | 9 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 79 ครั้ง

 

      (27 มิ.ย. 60) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมงานสัมมนาเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกรุงเทพมหานคร กับเมืองฉื๋อเจียจวง มณฑลเหอเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยมี นายซิง กั๋ว ฮุ่ย เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน ประจำเมืองฉื๋อเจียจวง และคณะกรรมการประจำมณฑลเหอเป่ย์ นายจ้าว เหวิน เฟิง รองนายกเทศมนตรีเมืองฉื๋อเจียจวง

 

 

 

     

      ผู้แทนกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน นักธุรกิจจากเมืองฉื๋อเจียจวง นางศรีมาลา วรภาสกุล รองผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ นายวิรัช ไตรรัตน์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ผู้แทนกองบังคับการบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ผู้แทนสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมงานสัมมนา ณ โรงแรมดุสิตธานี เขตบางรัก

      ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวนั้นในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเยือนประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกประเทศจีนเป็นจุดหมายของการเดินทางในอันดับต้นๆ เมืองฉื๋อเจียจวง มณฑลเหอเป่ย์ เป็นเขตพัฒนาทางเศรษฐกิจ และเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของจีนที่มีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งมีลักษณะภูมิประเทศที่มีความหลากหลาย มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่น สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับสากล ทั้งนี้การมีเป้าหมายในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันนี้ทำให้กรุงเทพมหานครและเมืองฉื๋อเจียจวงสามารถให้ความเกื้อหนุนกันในด้านต่างๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน อีกทั้งร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทั้งสองเมืองให้ประสบผลสำเร็จ และเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งสองฝ่ายและนานาประเทศต่อไป

      ในโอกาสนี้ได้มีการลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างสภาพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งเมืองฉื๋อเจียจวงกับกรมการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ในการส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวของสองเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวแพร่หลาย คือ “ภูเขาเทียนกุ้ย” และ “ตลาดน้ำตลิ่งชัน” โดยอาศัยยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั้งสองเมืองในอนาคตต่อไป โดยมีนายธนัทชาติ บุญประกอบ ประธานประชาคมตลาดน้ำตลิ่งชัน และนางสาวเจ้าเหยียนหลี่ ผู้จัดการภูเขาเทียนกุ้ย เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ

----------------- (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)