เร่งรัดโครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุงระบบระบายน้ำย่านหลักสี่

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 2 มกราคม 2562 | จำนวนเข้าชม 118 ครั้ง

          (2 ม.ค.62) เวลา 13.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย งานปรับปรุงผิวจราจรและคันทางเท้าถนนงามวงศ์วาน ช่วงจากคลองประปาถึงถนนกำแพงเพชร 6 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) และงานก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยแจ้งวัฒนะ 5 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงคลองเปรมประชากร เขตหลักสี่ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

          เสริมผิวจราจรวางราง Gutter รับน้ำจากถนนงามวงศ์วานลงคลองลาดโตนด

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาร่วมกับสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตหลักสี่ ได้ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำถนนงามวงศ์วานบริเวณปากซอยชินเขต โดยปรับปรุงผิวจราจรและค้นหินทางเท้าถนนงามวงศ์วาน ช่วงจากคลองประปาถึงถนนกำแพงเพชร 6 พื้นที่เขตหลักสี่และเขตจตุจักร ความยาวประมาณ 1,800 ม. ความหนาเฉลี่ย 0.25 ม. เริ่มสัญญาวันที่ 27 ก.ย.61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 ก.พ.62 ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน ประกอบด้วย จัดซ่อมคันหินพร้อมตะแกรงช่องรับน้ำ ความยาว 2,964 ม. ปรับปรุงทางเท้า 7,861 ตร.ม. ปรับปรุงผิวจราจรค.ส.ล. ความหนา 0.25 ม. ระยะทาง 410 ม. ปรับปรุงฝาบ่อพักในผิวจราจร จำนวน 30 แห่ง ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักการโยธาติดตามงานปรับปรุงผิวจราจรอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาผู้รับจ้างได้ดำเนินการปูแอสฟัลต์ผสมร้อนในฝั่งขาเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยยกระดับผิวจราจรในถนนงามวงศ์วานให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนในซอยชินเขตไหลลงมาที่ถนนงามวงศ์วาน ส่วนภายในซอยชินเขตได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำไปลงคลองลาดโตนด เข้าสู่ระบบระบายน้ำศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ บริเวณถนนกำแพงเพชร 2 ขณะนี้ผลงานการปรับปรุงทำได้ 41.20% นอกจากนี้สำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการปรับปรุงฝาบ่อพักในผิวจราจร โดยเสริมขอบฝาบ่อให้อยู่ในระดับเดียวกับผิวจราจรที่ปรับปรุงใหม่ พร้อมทั้งการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล. (Gutter) ตามแนวถนนงามวงศ์วาน บริเวณปากซอยชินเขต เพื่อรองรับน้ำฝนบนพื้นผิวจราจรลงสู่ท่อระบายน้ำและระบายลงสู่คลองลาดโตนดต่อไป เมื่องานปรับปรุงผิวจราจรและคันทางเท้าถนนงามวงศ์วาน ช่วงจากคลองประปาถึงถนนกำแพงเพชร 6 แล้วเสร็จ จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนงามวงศ์วานบริเวณปากซอยชินเขต บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว

          ติดตั้งปั้นจั่นตอกเสาเข็มสะพานข้ามคลองบางตลาด

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อไปว่า สำหรับโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) ซึ่งเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างถนนวิภาวดีรังสิต ถนนกำแพงเพชร 6 ผ่านศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ออกสู่ถนนแจ้งวัฒนะ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ความยาวประมาณ 891 ม. และก่อสร้างสะพานข้ามคลอง จำนวน 2 แห่ง เพื่อข้ามคลองเปรมประชากรและคลองบางตลาด โดยมีสัญญาร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงในการนำสายไฟฟ้าลงดิน สำหรับการก่อสร้างได้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงคลองเปรมประชากร ได้วางท่อระบายน้ำเสร็จแล้ว ดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนบริเวณคลองเปรมประชากรได้ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จอยู่ระหว่างวางคานสะพานข้ามคลอง ช่วงที่ 2 จากคลองเปรมประชากรถึงคลองบางตลาด ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้า ตั้งแต่คลองเปรมประชากรถึงหน้าศูนย์การข่าวสันติบาลแล้วเสร็จ 4 ช่องจราจร ส่วนบริเวณคลองบางตลาด ได้ดำเนินการก่อสร้างรั้วริมศูนย์การข่าวสันติบาล เทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช่องจราจรพร้อมทางเท้า ก่อสร้างบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน ปรับพื้นที่ริมคลอง ตอกเสาเข็มนั่งร้าน พร้อมทั้งติดตั้งปั้นจั่นตอกเสาเข็มสะพานข้ามคลองบางตลาด และช่วงที่ 3 จากคลองบางตลาดถึงซอยแจ้งวัฒนะ 7 ได้ดำเนินการก่อสร้างบ่อพักและวางท่อระบายน้ำแล้วเสร็จบางส่วน พร้อมทั้งดำเนินการเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากด้านศูนย์ราชการฯ เข้าไปด้านคลองบางตลาดแล้วเสร็จ 4 ช่องจราจร ตลอดจนเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ในการตอกเสาเข็มสะพานข้ามคลองบางตลาดเข้าพื้นที่ ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 37.50% อย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างดังกล่าว มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตแนวการก่อสร้างบริเวณคลองบางตลาด 6 แปลง ที่ผ่านมาสำนักการโยธาและสำนักงานเขตหลักสี่ได้ลงพื้นที่เจรจาปรองดองกับเจ้าของบ้านบริเวณดังกล่าวในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างแล้ว 4 หลัง คงเหลืออีก 2 หลัง คาดว่าจะทยอยรื้อย้ายแล้วเสร็จภายเดือนม.ค.62 ส่วนบริเวณคลองเปรมประชากร ซึ่งมีบ้านรุกล้ำคลอง จำนวน 6 หลัง เจ้าของบ้านยินยอมและให้ความร่วมมือในการรื้อย้ายออกไปหมดแล้ว ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตอกเสาเข็มสะพานข้ามคลองเปรมประชากรแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างวางคานสะพาน เมื่อโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางมาติดต่อราชการที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายถนน เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ถนนกำแพงเพชร 6 ถนนแจ้งวัฒนะ และถนนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

          วางท่อระบายน้ำสร้างบ่อสูบซอยแจ้งวัฒนะ 5 ดึงน้ำลงคลองเปรมประชากร

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า ส่วนงานก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยแจ้งวัฒนะ 5 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงคลองเปรมประชากร เป็นการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 ม. ความยาว 720 ม. ภายในซอยแจ้งวัฒนะ 5 เพื่อดึงน้ำจากถนนแจ้งวัฒนะเข้าสู่บ่อสูบน้ำกำลังสูบ 4.5 ลบ.ม./วินาที ระบายลงสู่คลองเปรมประชากร เริ่มต้นสัญญาวันที่ 7 ก.ย.61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 ก.พ.62 ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน ประกอบด้วย ก่อสร้างบ่อสูบน้ำค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 ม. ความยาว 720 ม. พร้อมบ่อพัก ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า กำลังสูบ 0.5 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า กำลังสูบ 1.0 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า กำลังสูบ 2.0 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 ม. ได้ความยาว 700 ม. จากความยาว 720 ม. และซ่อมถนนค.ส.ล. ความหนา 0.25 ม. ทำได้ 1,680 ตร.ม. จากทั้งหมด 2,100 ตร.ม. พร้อมทั้งเตรียมดำเนินการสร้างบ่อสูบน้ำ ผลงานที่ทำได้ 51% ทั้งนี้ได้เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในสัญญา พร้อมทั้งกำชับในเรื่องของความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างเป็นสำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการสัญจร คาดว่าการวางท่อระบายน้ำจะแล้วเสร็จภายในเดือนม.ค.62 ส่วนโครงการก่อสร้างทั้งหมดคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนก.พ.62
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ