บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 26 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 91 ครั้ง


          (26 ก.ค.61) เวลา 11.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 6 แห่ง ร่วมกิจกรรม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร


          กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ 6 มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30–14.00 น. สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมทั้งสิ้น 300 คน สำหรับหน่วยที่มารับบริจาคโลหิต เป็นโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 โรงพยาบาล


           ทั้งนี้ปัจจุบันโลหิตที่ได้รับบริจาคในแต่ละวันนั้นยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย การบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์ จึงเป็นการทำบุญให้อันยิ่งใหญ่ เพราะโลหิต 1 ยูนิต สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างน้อย 3 ชีวิต ผู้ที่มีสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถบริจาคโลหิตได้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆ 3 เดือน ผู้บริจาคต้องมีอายุตั้งแต่อายุ 17 - 60 ปี และขยายถึง 70 ปี สำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง ส่วนการเตรียมพร้อมสำหรับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคโลหิต จะต้องไม่อยู่ระหว่างรับประทานยาแก้อักเสบในระยะ 7 วันก่อนบริจาค ควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนวันบริจาคโลหิต ควรนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมง และรับประทานอาหารเช้าที่ไม่มีไขมันเพื่อไม่ให้เลือดข้นเกินไป

 

อัลบั้มภาพ