กทม.กล่าวต้อนรับเยาวชนนานาชาติ งาน 2019 lYF World Camp เปิดโลกทัศน์สู่ความเป็นสากล

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 26 มีนาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 193 ครั้ง

          (25 มี.ค. 62) เวลา 18.30 น. : นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับเยาวชนนานาชาติที่เดินทางมาร่วมงานค่ายเยาวชนนานาชาติ 2019 IYF World Camp โดยมี พล.ต.อ. ดร.เรื่องศักดิ์ จริตเอก ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี และผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม. รองอธิบดีกรมควบคุมความประพฤติ ผู้บริหารสถานศึกษา ดร.กิตติมศักดิ์ ฮักเชิล คิม ผู้ก่อตั้ง lYF ประจำสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ดร.กิตติมศักดิ์ ฮัก เชิล คิม ที่ปรึกษาอาวุโส IYF ประจำประเทศไทย ตลอดจนนักศึกษานานาชาติ และนักศึกษาไทย ร่วม พิธี ณ อาคารชาญชัย อเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา

         สำหรับ มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship – IYF) กำหนดจัดงานค่ายเยาวชนนานาชาติ “2019 IYF World Camp Thailand” ระหว่างวันที่ 25-27 มี.ค. 2562 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยรวบรวมเยาวชนไทยและต่างชาติกว่า 4,000 คน ร่วมทำกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำ พร้อมเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติมากยิ่งขึ้น โดย 2019 IYF World Camp Thailand ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ภายในงานจัดให้มีการแสดงเต้นวัฒนธรรมนานาชาติจากเหล่าอาสาสมัครไทย และต่างชาติ, นิทรรศการวัฒนธรรม(Culture Festival), กิจกรรมเสริมสร้างทักษะอะคาเดมี (Academy) ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ควบคู่การพัฒนาจิตใจ (Mind Recreation), การแสดง (Mind Recreation), การแสดงจากวงประสานเสียง Sesory Music School จากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ นอกจากนี้ยังมีการประชุมสุดยอดผู้นำทางการศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ เป็นต้น เพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาเยาวชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนและคุณภาพของสังคมและของโลก

        รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า รู้สึกชื่นชม lYF ที่เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน และอุทิศตัวทำงานเพื่อเยาวชนทั่วทุกมุมโลกรวมทั้งประเทศไทย เพื่อพัฒนาจิตใจเยาวชนสู่ความเป็นผู้นำที่มีศักยภาพในอนาคต พร้อมเปิดโลกทัศน์สู่ความเป็นสากล โดยการส่งเยาวชนไปเป็นอาสาสมัครในต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่างและการเสียสละเพื่อผู้อื่น นำมาสู่การจัดงาน 2019 World Culture Camp ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการจัดงานเป็นปีที่ 10 โดยได้เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.2007 ต้องขอขอบคุณแทนเยาวชนไทยที่ได้รับโอกาสในการสนับสนุน และได้รับประโยชน์จาก lYF ในกิจกรรมครั้งนี้

        รองปลัดฯ กล่าวต่อไปว่า สาธารณรัฐเกาหลีใต้และประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเป็นเวลาช้านาน ปัจจุบันเกาหลีใต้ยังเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของประเทศไทย อีกทั้งประชาชนของทั้งสองประเทศยังมีความผูกพันใกล้ชิด โดยประชาชนไทยคุ้นชินกับเกาหลีใต้ผ่านการเรียนรู้จากการท่องเที่ยว วัฒนธรรม K-Pop และภาพยนตร์ อีกทั้งประชาชนเกาหลีใต้ก็มีความรู้สึกคุ้นเคยกับวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดีผ่านการท่องเที่ยว ซึ่งปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้มาเยือนประเทศไทยกว่าหนึ่งล้านห้าแสนคน ทำให้มีความเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ระดับประชาชนที่ใกล้ชิดจะเป็นรากฐานสำคัญของความร่วมมือด้านอื่นๆ โดยเฉพาะ การพัฒนาด้านเยาวชนและจิตอาสา ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบผ่านคำขวัญวันเด็กปี 2562 ที่กล่าวว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” เนื่องจากเยาวชนเหล่านี้จะกลายเป็นกำลังสำคัญต่อไปในภายภาคหน้า โดยการที่เหล่าเยาวชนอาสาสมัครมารวมตัวกันจัดงานในครั้งนี้ จึงนับเป็นกลไกที่จะช่วยพัฒนาเยาวชน และความสัมพันธ์ของสองประเทศให้ยิ่งแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

        ทั้งนี้ ภายในงาน 2019 IYF World Camp Thailand ยังมีการเปิดรับสมัครน้องๆ นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครต่างประเทศ Good News Corps ของมูลนิธิฯ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้รับการฝึกฝนและประสบการณ์จริง เรียนรู้จิตใจใหม่ผ่านกิจกรรมจิตอาสาฯ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.iyfthailand.com หรือ www.facebook.com/iyfthailand

.........(อิทธิพล…สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ