ชวนเดิน-วิ่งการกุศล RUN for HUG 2019 “วิ่งครั้งนี้ ยิ่งให้ ยิ่งได้" ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 14 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 127 ครั้ง

          (14 พ.ย. 62) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล RUN for HUG 2019 “วิ่งครั้งนี้ ยิ่งให้ ยิ่งได้” เนื่องในวันเอดส์โลกประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล รวมถึงเป็นการรณรงค์และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องเอชไอวี/เอดส์ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์ Fast Track Cities ในปี 2573 โดยมี นางสาวปิยสุดา จันทรสุข รองประธานกรรมการมูลนิธิเอดส์กรุงเทพมหานคร และนายฐิฏิวัสส์ ศิรเศษฐกร (พีทคนเลือดบวก) ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

          สำหรับกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล RUN for HUG 2019 “วิ่งครั้งนี้ ยิ่งให้ ยิ่งได้” กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 1 ธ.ค. 62 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (จุดสตาร์ท) สวนวชิรเบญจทัศ และสวนจตุจักร โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ 2.5 กิโลเมตร ระยะ 5 กิโลเมตร และระยะ 10 กิโลเมตร ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทาง www.fanaticrun.com

 

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันเอดส์โลกตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ในปีนี้กรุงเทพมหานคร มูลนิธิเอดส์กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล RUN for HUG 2019 ภายใต้แนวคิด “วิ่งครั้งนี้ ยิ่งให้ ยิ่งได้” เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญและเกิดความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องเอชไอวี/เอดส์ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนต้องร่วมใจป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ อีกทั้งเป็นการระดมทุนช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล ให้เข้าถึงระบบการดูแลรักษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

          สถานการณ์การแพร่ระบาดของเอชไอวี/เอดส์ ปี 2562 คาดว่ากรุงเทพมหานครมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่สะสม จำนวน 77,558 คน เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ จำนวน 1,190 คน ในจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี จำนวน 628 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 และเป็นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย 406 คน คิดเป็นร้อยละ 34 ของจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ซึ่งพบว่าสาเหตุหลักเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ทั้งนี้จากการที่กรุงเทพมหานครได้ลงนามปฏิญญาเพื่อยุติปัญหาเอดส์ Fast-Track Cities ในวันเอดส์โลก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมีเป้าหมาย 90-90-90 ภายในปี 2563 กล่าวคือ 90 แรก คือ 90% ของผู้ติดเชื้อฯ ที่มีชีวิตอยู่ได้รับการวินิจฉัย หรือหมายถึงคนที่ติดเชื้อ 100 คน ต้องรู้ว่าตัวเองติดเชื้อ 90 คน 90 สอง คือ 90% ของผู้ติดเชื้อฯ ที่ได้รับการวินิจฉัยได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส หรือหมายถึงคนที่ติดเชื้อ 90 คน ต้องได้รับยา) 90สุดท้าย คือ 90% ของผู้ติดเชื้อฯ ที่ได้รับยาต้านฯ กดไวรัสสำเร็จ หรือหมายถึงคนที่ได้รับยา 90 คน ต้องกดไวรัสสำเร็จ และตั้งเป้าหมาย 95-95-95 ภายในปี 2573 อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครได้ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างต่อเนื่อง โดยผลการดำเนินงานของ 90 แรก มีผู้ติดเชื้อ HIV ทราบสถานการณ์ติดเชื้อ ร้อยละ 92 ในขณะที่ 90 ที่สอง ผู้ที่ทราบว่าตนติดเชื้อได้รับยาต้านไวรัส ร้อยละ 78 และ 90 ที่สาม ผู้ได้รับยาต้านไวรัสสามารถกดไวรัสได้สำเร็จ ร้อยละ 76 จะเห็นว่าช่องว่างของการดำเนินงานที่สำคัญอยู่ที่ 90 ที่สอง และ 90 ที่สาม ซึ่งถือเป็นปัญหาหลักของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันที่ทำให้ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายเพื่อยุติเอดส์ได้ กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายและขยายบริการการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่ฟรีโดยไม่คำนึงถึงสิทธิและสัญชาติ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 แห่ง สังกัดสำนักอนามัย โรงพยาบาล 8 แห่ง สังกัดสำนักการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และในโอกาสนี้ขอเชิญชวนทุกคนร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล RUN for HUG 2019 “วิ่งครั้งนี้ ยิ่งให้ ยิ่งได้” ในวันที่ 1 ธ.ค. 62 ซึ่งนอกจากจะเป็นการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงแล้ว ยังได้ช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ด้วย


----------------------------- (พัทธนันท์...สปส./ปชส.สนอ. รายงาน)

อัลบั้มภาพ